Jak vyslovovat S na konci slov v angličtině?

Nene, nestal jsem se logopedem a nemám v plánu erudovat vás v problematice čtení sykavek. Dokonce jsem se ani nedal na dráhu profesionálního zaklínače hadů, k čemuž bych správně vyslovené es nepochybně potřeboval víc, než kdekoli jinde!

Kdepak, ani jedna z variant není správná, dnes jsem se rozhodl naučit vás, jak správně vyslovovat es na konci slov v angličtině! Možná si stejně jako já říkáte: „Slyším es, čtu es.“ (Také se vám nyní vybavila scéna ze slavné trilogie Slunce seno o svatební košili?). Ovšem není to tak snadné. A dnes si ukážeme, jak na tuto problematiku vyzrát! (A pevně doufám, že mé podání bude srozumitelnější než lekce gramatiky s Helenou Růžičkovou). Ve skutečnosti existují 3 možnosti, jak můžeme es na konci slov přečíst! Nejdůležitější je zaměřit se na to, jaké písmeno se nachází před koncovkou s!

V případě, že vidíme před koncovkou neznělou souhlásku, čteme ji klasicky tak, jak se píše, tedy s /s/. Důležité je však samozřejmě vědět, jaké souhlásky jsou neznělé. Ani tuto informaci vám nemusím tajit! Jsou to: p, t, k, f, θ (posledního jmenovaného se neděste, vypadá sice jako prázdná množina v matematice, či nepovedené velikonoční vajíčko, ale to znak, který říká, jak se čte „th“). Mezi příklady slov řadících se do této skupiny patří třeba: looks, cats či pets. Hlavně se nelekejte mé výslovnosti ve videu (pokud se ně budete také dívat), pro lepší demonstraci ji poněkud přeháním (a nebo za to může mé dramatické nadání, které mě provází již od plenek!?)

Situace se zcela mění objevíme-li před koncovkou hlásku znělou! V takovém případě totiž čteme es v daném slově jako zet /z/. Mezi znělé hlásky řadíme: b, d, g, v, l, r, m, n, ŋ, ð (zde si u posledních dvou nemusíte hrát na Jeana-Françoise Champolliona a luštit tyto znaky tak složitě, jako slavný egyptolog hieroglyfy, stačí si zapamatovat, že předposlední znak čteme jako en s náznakem g na konci a poslední je vlastně takový znělý brácha od θ). Vidíte, teď už to nikdy nespletete!  Ale ještě pro jistotu uvedu pár příkladů. Zet na konci slov čteme třeba v těchto případech: calls, loves, dogs a mnoha dalších.

Třetí kategorií jsou slova končící na sykavku. Za sykavky jsou v angličtině považovány tyto znaky:s, z, ʃ, ʒ,tʃ,dʒ (pokud si ani zde nejste jistí výslovností koukněte se do videa). Za sykavky přidáváme v psané formě vždy e (čteno i) a koncové es čteme jako zet. Výslovnost je tedy /iz/. Příklady takových slov jsou třeba: watches, misses nebo kisses (obzvlášť užitečný příklad vzhledem k blížícímu se vánočnímu období a spoustě jmelí okolo). Rozhodně se nepokoušejte vyslovovat výše uvedená slova bez přidání e /i/. Při vyslovování právě třeba slova kisses bych svým spellingem /kisisss/ připomínal opravdu spíš výše zmíněného zaklínače hadů než anglicky mluvícího jedince. (Což mne ovšem přivádí na myšlenku, že by nebylo špatné stát se anglicky mluvícím zaklínačem hadů!)

 A na závěr samozřejmě nemůže chybět malý testík, souhlasíte? Já vám vždy ukážu nějaké slovo, vy ho zkusíte vyslovit a poté vám prozradím správnou výslovnost. Tak, jdeme na to, zkuste si říct nahlas slova:

buses, books, changes, cliffs, plays, sings

No, jak vás tak slyším, jde vám to výborně! Doufám, že vám článek pomohl a naučili jste se něco nového!  Moc děkuji za pozornost.

Chcete-li se dozvědět víc o výslovnosti v angličtině doporučuji k přečtení článek 10 měst a států, které vyslovujete špatně.