Konverzační triky: jak zdvořile skočit do řeči

Ano, není to slušné. Zároveň je to ale někdy nevyhnutelné. Navzdory tomu, co vám říkali rodiče, se dnes podíváme na to, jak někomu při konverzaci elegantně skočit do řeči. Díky tomu v případě akutní potřeby dodáte něco pro konverzaci nezbytného nebo položíte důležitou otázku.

Zdvořilé přerušení monologu

Než někomu rovnou skočíte do řeči, vyzkoušejte nejprve jemnější náznaky gesty nebo mimikou. Často si s náznakem vystačíte a mluvčí vám dobrovolně slovo předá nebo svůj monolog přeruší, aby zjistil, co se děje.

Když ale mírná varianta nezabere, použijte větu Can/Could/May I add something here? – Můžu k tomu něco dodat/poznamenat? Úvodní slovo zvolte s ohledem na okolnosti. Nejuniverzálnější je can, could je zdvořilejší, may je super zdvořilé.

Další užitečné fráze jsou:

 • If I may interrupt you for a minute… – Pokud bych vás mohl na chviličku přerušit… (formální)
 • May I interrupt for a minute? – Můžu vás na chviličku přerušit? (formální)
 • I am sorry to interrupt but… (I’ve got something to say) – Omlouvám se, že vás přerušuji, ale… (Mám něco, co potřebuji říct)

V doprovodu omluvného úsměvu přidejte klidně i vysvětlení, proč do řeči skáčete. Zdůrazněte například, proč je to důležité nebo že vám zodpovězením dotazu opravdu pomůže. Další možností vysvětlení je to, že máte obavu, že už si na tuto důležitou poznámku nevzpomenete. K tomu se hodí například tyto věty:

 • Before I forget… – Než na to zapomenu…
 • Oh, while I remember… – Jo, dokud si to pamatuji…

Pokud se po narušení monologu chystáte změnit téma, upozorněte na to. Nebudete tak v očích druhého řečníka za nezdvořáka nebo za někoho, kdo zřejmě nepochopil probírané téma. Navíc tím dáte svému konverzačnímu protějšku vteřinu k dobru na přepnutí hlavy do jiné oblasti. Tady jsou moje oblíbené fráze:

 • Changing the subject (for a minute)… – Změním (na chviličku) téma…
 • Okay, I’m totally changing the topic now, but I was wondering… – OK, teď úplně změním téma, ale říkal jsem si…
 • This has nothing to do with what we are talking about, but… – Tohle nemá společného nic s tím, o čem teď mluvíme, ale…

>> Vypilujte poslech angličtiny, ať se vám lépe konverzuje. Tady jsou moje tipy. <<

Získání pozornosti celé skupiny

Ještě větším problémem je přerušení hovoru celé skupině. Zvyšuje se totiž riziko, že i přes akutnost v někom zanecháte pocit, že nezdvořile kradete slovo. Dbejte proto na to, aby důvod skutečně „stál za to”.

Často jde o větší oznámení, které zajímá všechny. Například když na konferenci nebo firemní poradě potřebujete utvořenému hloučku zabranému do živého hovoru oznámit, že pauza už skončila a nyní se musí vrátit do sálu, aby program pokračoval. Ideálně svoji výzvu uveďte větou:

 • Can/Could/May I jump in here? – Můžu vám to toho vstoupit?
 • Sorry for interrupting, but… – Omlouvám, že vyrušuji, ale…

Nezapomeňte takový zásah doprovodit omluvným úsměvem nebo gestem, za přerušení konverzace se ještě jednou omluvte a na konci poděkujte.

Znervozňuje vás konverzace v angličtině? Vypilujte ji se soukromým učitelem z virtuální jazykovky. Najdete v ní super milé lektory pro všechny úrovně. Osobně jsem je vybíral.

Vytáhnutí člověka z diskuze

Na závěr mám pro vás dvě užitečné fráze, které využijete, pokud potřebujete mluvit s člověkem, který právě hovoří s někým jiným:

 • Excuse me, could I talk to you for a minute? – Promiňte, mohl bych s vámi na minutu mluvit? 
 • May I have a word? – Mohl bys si s vámi promluvit? (formální)

Po takovém přerušení se omluvte (alespoň gestem) i tomu, s kým „kradený” právě hovořil. 

>> První díl seriálu konverzačních triků najdete tady. Naučím vás, jak se vrátit k tématu. <<

>> Poslední díl seriálu konverzační triky učí, jak skládat hvězdné komplimenty. <<

Jestli vás téma zaujalo, připravil jsem k němu 27 videolekcí. Čekají vás užitečná slovíčka, fráze a výrazy, které využijete v zaměstnání i běžném hovoru. Získáte zásobu, ze které si pohodlně vyberete a osvojíte si pohotové konverzační reakce.

Triky jsem nahrál i jako video, podívejte se na všechny situace i s příkladovými větami.

One thought on “Konverzační triky: jak zdvořile skočit do řeči
 1. Pingback: Konverzační triky: elegantní návrat k probíranému tématu | brona.cz