Nejvtipnější balící hlášky v angličtině

Okázale protažené Have you met Ted (tedy Už jsi potkala Teda) zná každý fanoušek seriálu How I met your mother. Já dnes trochu přitlačím na pilu a podělím se s vámi o nabalovací hlášky, které jsou tak šílené, že je raději zkoušejte jen na vlastní nebezpečí. Na procvičení angličtiny jsou ale báječné.

Do you believe in love at first sight, or should I walk by again?

Věříš na lásku na první pohled, nebo bych měl projít kolem ještě jednou?

Trochu si frázi rozpitváme, ať využijete i menší kousky, které se hodí do každodenní konverzace.

Zaměříme se na sloveso walk by, které je jedno z frázových sloves. To znamená, že sloveso se spojí s dalšími slovy (nejčastěji s předložkou nebo příslovcem) a vznikne nové sloveso s odlišným významem, než bychom získali pouhým mechanickým překladem.

Zní to složitě, ale na příkladu to hned pochopíte.

 • Walk by = projít kolem.
 • Walk away = odejít.
 • Walk in = vejít (vkročit někam).
 • Walk away with = vyhrát něco (většinou velice snadno) / ukrást něco. – They walked away with the  championship. (Vyhráli mistrovství.) / Someone walked away with my handbag. (Někdo odešel s mojí kabelkou. = Někdo mi ukradl kabelku.)

Procvičte si frázová slovesa s get v bezplatném kvízu.

Mimochodem, moje kamarádka miluje vtipně znějící slovíčko, ve kterém walk tvoří základ slova. Odhadnete, co znamená walkie talkie? Ano, je to vysílačka.

I bet you $10 you’re gonna turn me down.

Vsadím se s tebou o $10, že mě odmítneš.

 • You bet = to si piš / to se vsaď. Touto hovorovou frází vyjádříte souhlas, například Do you want some cake? You bet! (Chceš nějaký dortík? To se vsaď!)
 • Další význam spojení you bet = jasná páka / spolehni se. V hovorové americké angličtině takto odpovíte na poděkování. Thanks for your time. You bet. No worries. (Díky za tvůj čas. Jasná páka. Není zač.)
 • Bet on = vsadit si na někoho.

I sloveso turn se často objevuje jako frázové, mrkneme společně na některé jeho variace.

 • Turn (somebody) down = odmítnout/zklamat.
 • Turn aside = odklonit se / odbočit stranou.
 • Turn away = odmítnout.
 • Turn against = obrátit se proti.
Hláška, na kterou (možná) nabalíte milovníky Popelky.

Do I know you? Cause you look exactly like my next girlfriend.

Neznám tě? Protože ty vypadáš přesně jako moje příští přítelkyně.

Tady se zaměříme na jednu z častých začátečnických chyb – záměnu like a as. Obě slovíčka znamenají jako.

 • Like použijeme při srovnání dvou věci (například She looks like Angelina Jolie. Vypadá jako Angelina Jolie.), které ale nejsou skutečné, pouze přirovnáváme třeba na základě podobnosti nebo naší zkušenosti. V našem příkladu tedy dívka vypadá jako Angelina Jolie, ale ve skutečnosti není.
 • As používáme, když to pravda je. Například I work as a teacher, tedy pracuji jako učitel.

Sorry, but you owe me a drink. Why? Because when I looked at you, I dropped mine.

Promiň, ale dlužíš mi drink. Proč? Protože když jsem se na tebe podíval, upustil jsem svůj.

 • Mic drop = demonstrativní upuštění mikrofonu, kterým ukazujete, že jste spokojeni s tím, co jste řekli a končíte. Uznávám, ne každý den toto využijete, ale když frázi uslyšíte, budete vědět, o co se jedná.
 • You owe me (one). = Mám to u tebe. / Dlužíš mi to. Použijete i ve chvíli, kdy s něčím sice souhlasíte, ale chcete zdůraznit, že to děláte s nelibostí nebo sebezapřením a očekáváte v budoucnu od protějšku nějakou protislužbu.
 • I owe you (one). = Jsem tvým dlužníkem. / Dlužím ti (něco). / Máš to u mě. Tuto frázi skvěle využijete i jako poděkování.

Can I follow you home? Cause my parents always told me to follow my dreams.

Můžu tě následovat domů? Protože mi rodiče mi vždy říkali, abych následoval své sny. 

Možná znáte ve firmách často používaný výraz follow up. Nejčastěji se za ním skrývá navazující schůzka nebo jiné sledování tématu/obchodu/projektu. Další frázová slovesa, ze kterých jsme si podstatné jméno neudělali, jsou například:

 • follow after = následovat po (časově),
 • follow on = vyplývat (logicky vyvozovat)
 • follow up with = pokračovat/navázat s,
 • follow out = provést (instrukce)/sledovat.

>> Ještě mě nesledujete na Facebooku či Instagramu? Well, follow me! <<

Možná zabodujete u IT pozitivního protějšku. Nebo alespoň pod stromečkem najdete chladící podložku pod laptop.

Další nabalovací perly najdete v komentářích pod mým videem na YouTube. Některé jsou opravdu výživné (a možná i zde nepublikovatelné). Namátkou vybírám:

 • I lost my phone number… Can I have yours? = Přišel jsem o svoje telefonní číslo… Mohl bych dostat tvoje?
 • You’re so beautiful I forgot my pickup line. = Ty jsi tak nádherná/ý, že jsem zapomněl/a svoji balící hlášku.
 • Sorry, but i think you are suffering from a lack of vitamin Me. = Promiň, ale myslím si, že trpíš nedostatkem vitamínu já.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj na svých sítích!