Přeskočit na obsah

Nejpoužívanější anglická frázová slovesa s get

Slovíčko get už pravděpodobně máte pevně ukotvené ve slovní zásobě. Když ho ale vhodně nakombinujete s dalšími známými slovy, získá jiný význam.

Jen stručně na úvod k frázovým slovesům – fungují jako jeden celek, ačkoliv se skládají z více částí – slovesa a (nejčastěji) předložky či příslovce. Takovou kombinací vzniká nové sloveso s odlišným významem. A právě to začátečníkům, ale i ostříleným angličtinářům komplikuje pochopení významu. Při překladu totiž pracují se známými slovy, ale význam jim uniká.

Frázová slovesa je tedy nutné naučit se jako fráze.

1. Get on with somebody = Vycházet s někým

Vycházení zde není myšleno dosloval, ale metaforicky, tedy rozumět si s někým, mít spolu bezproblémový vztah. V praxi frázi užíváme například ve větě „Vycházím s ní dobře – I get on well with her.“

2. Get over something = Přenést se přes něco

I na tuto frázi narazíte především v metaforickém významu. Cambridgeský (ano, také mě překvapilo, že se to tak píše, ale jazyková příručka Ústavu pro jazyk český je nesmlouvavá) slovník vysvětluje, že tato fráze znamená přijmout nepříjemný fakt nebo situaci po popasování se s něčím.

Zjednodušeně řečeno, get over something je překonání něčeho, co nám (možná dlouhou dobu) leželo v žaludku. Může jít třeba o rozchod, křivdy nebo odmítnutí. Ve větě fráze vypadá takto „Musíš to překonat! – You have to get over it!“.

3. Get in/get out – nastoupit/vystoupit

Dostáváme se k jedné z častých chyb. Vystupování a nastupování má totiž v angličtině svá pravidla.

Pokud hovoříme o nástupu/výstupu v souvislosti se soukromou dopravou, používáme get in/get out. Jednodušší poučka zní, že tato dvojice platí pro dopravní prostředky, u kterých se musíme sklonit, když do nich nastupujeme, tedy kupříkladu auto nebo taxík. A příkladová věta – „Já nastoupil do auta, ona vystoupila z taxi  I got in the car, she got out of the taxi.“

4. Get on/get off – nastopit/vystoupit

Druhé spojení se stejným významem (tedy nastoupit/vystoupit) je frázové sloveso get on/get off. Na rozdíl od předchozí dvojice tyto použijeme, když mluvíme o veřejné dopravě, tedy například o autobusu, tramvaji nebo vlaku. Pro lepší zapamatování opět použijete poučku se skláněním hlavy. Při užití get on/get off se při nástupu ani výstupu neohýbáte.

Jak byste tedy přeložili větu: „Já nastoupil do vlaku, ona vystopila z autobusu? Překlad zní: „I got on the train, she got off the bus.“

Tato frázová slovesa jsou jen malou ochutnávkou. Je jich tolik, že jsem o nich natočil hned dva video kurzy. Anglická frázová slovesa I a Anglická frázová slovesa II. Mrkněte (nejen na ně) na Seduo.

5. Get up – vstát

Get up znamená vstát. Například ze země či ze židle. Zároveň tuto frázi použijete i v přeneseném významu vstávání, tedy při popisu probouzení, při kterém se (dříve či později), zvednete z postele. A ukázka z praxe: Obvykle vstávám okolo půl šesté ráno I usually get up about half past five in the morning.“

6. Get away with (something) – Vyváznout z něčeho

Jak určitě cítíte ze slova away, jde skutečně o frázi s významem uniknout něčemu, dostat se z něčeho. Když zabrousíme do jemnějších odstínů významu, zahrnuje i vyváznutí s mírným trestem. Tedy s takovým, který se dá hodnotit jako téměř nulové potrestání. A příklad: „To ti neprojde! – You will not get away with it!“

7. Get rid of – Zbavit se něčeho

Například staré skříně nebo knih. Ve filmech tuto hlášku uslyšíte i v přeneseném významu, kdy se hlavní hrdina zbavuje na sebe pověšeného špicla (uniká mu) nebo když se záporák zbavuje nepříjemných svědků. Věta z praxe: Opravdu se chci zbavit svého starého auta. – I really want to get rid of my old car.“

8. Get down to something – Vrhnout se do něčeho

Fráze, která se skvěle hodí do vybídky k akci, určitě s ní zazáříte například při jednání v práci. Pojďme se do toho vrhnout! – Let´s get down to business.“ 

Najděte si skvělého učitele, se kterým se vrhnete do zlepšování angličtiny. Ve virtuální jazykovce jsou báječní lektoři, které jsem vybíral a dám za ně roku do ohně.

9. Get somebody down – ubíjet, ničit, deprimovat někoho

Tuto frázi si snadno zapamatujete. Doslovný překlad je totiž něco jako dostávat někoho dolů. Navíc ji často slyšíte v písničkách nebo filmech. „Nikdy mě nezlomíš  You will never get me down.“

10. Get on – Dařit se/vést se

Větu: „Jak se ti daří“ tedy můžeme přeložit jako „How are you getting on?“ Tato věta bývá často zkráceně překládána jen jako: „How are you?“ Není to chyba, ale je dobré neomezovat se jen na demo verzi věty, abyste pak náhodou při poslechu jejího plného znění nebyli zmatení.

>> Procvičte si nově získané znalosti v bezplatném kvízu! <<

A na závěr ještě videolekce.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj na svých sítích!

Pusťte si angličtinu do sítí

E-book plný inspirace zdarma​​

Čtěte také: