Jak se připravit na zkoušky Cambridge English: B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)

Chcete se dozvědět jaký je vhodný způsob přípravy na zkoušky Cambridge English? V tomto článku se podíváme na různé způsoby přípravy a ukážeme si jaké učebnice je dobré při této přípravě použít.

Jste-li typem člověka, který se vyznačuje určitou měrou nekoncepčnosti, rozvolněnosti nebo jak by zlí jazykové řekli lenosti (toto slovo záměrně nepoužívám, neboť by se teď mnozí z vás cítili osočeni a přece jen v dnešní době mediálních kauz bych si nerada zahrávala s takovými nepříjemnostmi jako je soudní řízení v problematice urážky na cti), zkrátka jste-li člověkem, který nad sebou potřebuje bič (Ota Bismarck nyní jen obdivně kývá hlavou) doporučuji vám námi připravené a odborně vedené kurzy, které vás celým procesem přípravy provedou a vy tak budete mít jistotu, že vás v samotných testech nic nepřekvapí (nebo alespoň skoro nic). Za sebe tedy mohu říci, že přípravné kurzy doporučujeme všemi deseti (možná i dvanácti, protože nechceme diskriminovat naše spolupracovníky trpící zmnožením počtu prstů v důsledku vrozené vady či takové, jejichž těhotné matky si na jaře šestaosmdesátého roku užívaly ozdravnou dovolenou na Ukrajině vedoucí k podobným následkům). 

Tento způsob tedy doporučujeme všem skupinovým hráčům.

V případě, že jste rození sólisté (nikoli Sofisté, byť moudrost antických filosofů se vám bude jistě při zkouškách taky hodit) a právě onen zmíněný bič nad sebou nesnesete vrhněte se směle do samostatné přípravy, zde je samozřejmě nutná poněkud větší sebedisciplína, ale jak říká Mary Poppins „Stačí chtít a rázem vše je možné.“ Úspěch při zkouškách vám sice v tomto případě nezaručí náprava nezdárných dětí a vedení je k větší zodpovědnosti (nebudete-li tedy tím nezdárných dítětem vy sami) nýbrž systematická, samostatná a zodpovědná příprava. 

Ať už však zvolíte jakýkoli způsob přípravy je důležité seznámit se také s formátem zkoušky. I jedince, s perfektní angličtinou, mnohdy překvapí typy zadaných otázek či způsob jejich formulace, důležité je číst pozorně zadání a nenechat se rozhodit počáteční nejistotou. Pro to abyste si mohli předem „ošahat“ nejčastější typy úloh vám nejlépe poslouží učebnice pro tento účel určené. Za společnost Cambridge doporučujeme cvičebnice testové řady od Cambridge University Press– v každé takové knize (pro každý typ zkoušky je vydán speciální titul) naleznete 4 ukázkové testy z předchozích let s výsledky –

sami si tak můžete své reálné schopnosti či slabé stránky rovnou ověřit. 

V případě, že vám dělá problémy zejména gramatika (je-li tomu tak vězte, že nejste jediní, například má mentální kondice začíná klesat již u prvního kondicionálu a u toho třetího je již ona kondice zcela v koncích) doporučujeme knížku od Murphyho, konkrétně tedy Essential Grammar in UseEnglish Grammar in Use(jedná se o dvě verze obtížnosti – první spíše pro zkoušku PET, druhá pak spíše pro FCE či dokonce CAE), poté ještě Cambridge University Press vydává tenké knížečky (ne však tenčí než Tomanovy měsíce, nejásejte) English Cambridge readers, které zase skvěle prověří vaše čtenářské skills a slovní zásobu (opět existuje více verzí podle vaší aktuální úrovně).

Nyní vás možná při výčtu titulů polil pot a začaly se vás zmocňovat záchvaty paniky (myslím, že vedle knihkupectví by se měly povinně zřizovat prodejny sedativ). Nyní mi nezbývá než umocnit vaše zoufalství větou světoznámého pána se zálibou v doutníčcích: „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Ne, samozřejmě nyní žertuji, byť se vám může zdát příprava náročná je třeba si uvědomit, že v případě neúspěchu jde život dál a svět se nezboří (nyní zazněla typická výmluva maturanta 2 měsíce před konáním zkoušky dospělosti), A navíc, test se dá skládat opakovaně. Proto se nenechte opanovat nervozitou, mnohdy přehnaný stres a napětí jen plodí zbytečné chyby, kterých byste se jinak nedopustili. Zachovejte tedy klid buddhistického mnicha či po vzoru Epikurejců uveďte svou duši do stavu ataraxie a vězte, že výsledky budou lepší, než jste si jen dokázali představit.

Nyní k další palčivé problematice. Peníze!

Mnohé z nás samozřejmě napadá otázka, zda existují i formy přípravy, za které není nutné platit, protože co si budeme říkat, mnozí z nás jsou na tom s penězi poněkud bídně a naše vůle pracovat také není velká, nechceme-li tedy zrovna rozprodat své ledviny na černém trhu je jen málo způsobů, jak se k financím dostat. Odpověď zní: ANO (použití hůlkového písma odkazuje na zdůraznění výrazu, nikoli mou politickou příslušnost!) Na stránkách Cambridge Assessment English www.cambridgeenglish.org/cz naleznete cvičné testy, které jsou vám zdarma k dispozici a můžete si tedy dané učivo doma vesele procvičovat a podle daných testů se učit se učit se učit (autor citátu z ideologických důvodů neuveden –pozn.redakce).

A jde to i on-line ?

Špatnou zprávu mám nyní pro počítačové mágy, novodobé Stevy Jobse a jim podobné, jediné, co totiž společnost Cambridge nenabízí jsou online výukové kurzy, ne snad proto, že bychom se bránili technickému pokroku, ale z mnohaletých zkušeností jsme dospěli k názoru, že osobní účast na výukových hodinách Vám dá mnohem více, než online kurz. A navíc, na kurzech můžete potkat spoustu zajímavých a inspirativních lidí… a třeba i svoji budoucí lásku! No považte nyní už nemůžete jinak než se na kurz přihlásit, promarnit svou životní šanci by bylo doslova hříchem (Rozjařený tón, který nyní připomínal spíše prodavače v teleshoppingu mi prosím nyní odpusťte – Tak co tomu říkáš Horste, odpustíš mi to !??)

A k čemu, že jsou naše zkoušky vlastně dobré!?

Inu, krom aspektů výše jmenovaných, kterými byli nalezení životní lásky na poli vzdělávacího institutu či Damoklův meč v podobě samotné zkoušky, jež vás snad i přinutí se na zkoušku připravit (i tyto důvody by již bohatě stačily) je to pak také samozřejmě použitelnost získaných certifikátů v praxi!

Námi nabízená škála zkoušek je vskutku široká, nejprve je tedy třeba zvážit, za jakým účelem chci certifikát získat a na území jakého státu ho chci užít (v České republice například patří mezi ty méně populární zkouška na úrovni B1 preliminary, ale existují země, kde si právě touto zkouškou můžete nahradit maturitu nebo demonstrovat vaši výstupní úroveň po ukončení určitého stupně vzdělání).

Zkoušky Cambridge English vždy testují jednu úroveň jazyka, tzn. A1, A2 apod. Jsou nabízeny pro všechny jazykové úrovně podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní CEFR a tím pádem umožňují dvě hlavní věci:

  • Postupně rozvíjet jazykové dovednosti krok za krokem od nejnižší úrovně až po tu nejvyšší
  • Každý člověk s jakoukoliv úrovní angličtiny si může v daný moment vybrat právě tu zkoušku, na kterou zrovna „dosáhne“ (myšleno jazykově) a pak postupovat dále.

Některé zkoušky jsou v ČR méně populární a jiné velmi oblíbené, jako např. B2 First (FCE), která má široké uplatnění v praxi.

Nyní k dotazům z lidu!

Jednou z otázek, které jste nám položili bylo, jak postupovat nacházím-li se na rozhraní 2 úrovní (v tomto případě B2 a C1), zda v takovém případě raději sázet na jistotu a udělat si zkoušku B2 či projevit statečnost středověkého rytíře a vydati se do litého boje s větrnými mlýny… pardon s těžší úrovní testu. My doporučujeme riskovat, překročit Rubikon (načeš jsme od středověku volně přešli k antice) a vrhnout se na test vyšší úrovně, jen je třeba dát si pozor na fakt, že mezi úrovní B2 a C1 už je poměrně velký rozdíl a to zejména ve slovní zásobě (vy jste však po dnešním antickém putování nepochybně nabyli výmluvnosti Cicera, tedy je jisté, že vám slovní zásoba nebude dělat problém). Navíc Cambridge umožňuje zisk tzv. Extended Certificate, což v praxi znamená, že přihlásíte-li se na zkoušku určité obtížnosti (například právě C1), ale nedosáhnete úrovně touto zkouškou požadované, můžete přesto získat certifikát, jež vám zaručuje, že jste dosáhli úrovně o stupeň nižší, tedy v našem případě B2. 

Možná vás také lehce matou názvy zkoušek, které dřív bývaly jiné (např: FCE, CAE apod.), dnes se pro jejich označení užívá písmen abecedy a čísel, které v rámci chronologické posloupnosti určují postupně se zvyšující úroveň zkoušky (podrobnosti naleznete na našich stránkách).

Poté jste se ptali, zda je možné vyzkoušet si takový test nanečisto (vždy jsem přemýšlela, jak tento název vznikl, protože na způsobu nanečisto nevidím nic nečistého, ale to by bylo na delší úvahu…) Ano, možné to je. Na několika místech České republiky si můžete vyzkoušet tzv. Mock test(cvičný test), jež je na některých místech nabízen bezplatně a na některých je nutné hradit za něj poplatek (to jest pro ty, co ty své ledviny již prodali), v každém případě je však tento postup skvělým způsobem, jak si předem vyzkoušet celý průběh testu.

Na mysli nemusíte klesat ani v případě, že jste dyslektik, dysgrafik (jste-li asociál asi vám moc nepomůžeme) či jiný fik, v takovém případě vám k času na konání zkoušky bude přičteno 25% z celkového času. Vstříc vám vyjdeme i v případě zrakových či sluchových obtíží, jen je třeba mít na paměti, že vždy vyžadujeme potvrzení od lékaře, které od vás bude vyžádáno po zkontaktování centra, kde se rozhodnete zkoušku konat (doporučujeme centrum kontaktovat alespoň 3 měsíce předem). Tak tedy hodně štěstí při přípravě a s chutí do toho však víte, jak se zpívá (nebo možná spíše zpívalo): „Kupředu, zpátky ni krok.“ (citace opět neuvedena).

Více informací k ke zkouškám B2 first (FCE) a C1 advanced (CAE) najdete ve článcích:

10 nejlepších tipů, jak uspět u cambridgeské zkoušky B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)

Mezinárodní jazykové certifikáty Cambridge English a jejich uznávání

Dle Broňova (níže publikované) videa sepsala Eliška Kaňová 🙂

2 thoughts on “Jak se připravit na zkoušky Cambridge English: B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)
  1. Pingback: Jak zvládnout cambridgeské zkoušky FCE a CAE | brona.cz

  2. Pingback: Mezinárodní jazykové certifikáty Cambridge English a jejich uznávání | brona.cz