7 jednoduchých anglických vět co správně nepřeložíš

Zdravím Vás u dalšího článku! Dnes nás bude naší anglickou Odysseou provázet tajemné číslo sedm! Nepůjde však o sedm trpaslíků ani sedm kulí jako v Sarajevu (to necháme až na červnové články), nýbrž o sedm vět, které, byť jsou jednoduché, se pravidelně stávají oříškem i pro zkušené angličtinofily. Pevně věřím, že i přesto, že jsem zpochybnila váš anglický um nyní neutečete a zůstanete našemu článku věrní jako Penelopa. Tak tedy konec řečí, jdeme na to.

1. Občas mám problém usnout

Sometimes I have trouble / a hard time falling asleep

Velmi častou chybou je v tomto případě skutečnost, že ve větě použijeme slovo “to”. Věta pak může vypadat třeba následovně: 

I have a problem to fall asleep

Broňa si však dal práci a celé palčivé dilema s názvem: Použít slovo “to” či ne, to je oč tu běží, pomocí Googlu rozsoudil. Verdikt tedy zní: Ne!!!! (Doufám, že citlivější povahy se nyní nerozbrečely). Slovo “to” v této větě nepoužívejte a nechte se raději unést na vlně nikoli TSF, nýbrž některé ze dvou výše zmíněných vět a slovo “to” pro tentokrát vynechejte.

Ps: Babička koukající mi nyní přes rameno právě poznamenala, že máte-li problém usnout zkuste odvar z makovic, na mě prý vždycky zabíral.

2. Nechci, aby o tom diskutovali

I do not want them to discuss it

Tato věta mě pravidelně napadá u pořadu paní Jílkové, kde mám už po takových pěti minutách intentivní pocit, že poslech, byť jen další minuty diskuze je nad mé síly. 

U překladu této věty mohou nastat dva typické problémy (či dvě typické problémy, jak se přeřekl Broňa, zřejmě omámen ženským šarmem paní Jílkové, jež ho na dálku donutila používat ženský rod i tam, kam běžně patří mužský! Pozor na to Broňo! Jistě dobře víš, jak dopadli rybáři mámeni zpěvem mytologických Sirén!)

Problém číslo jedna: Byť často podléháme nutkání použít ve větě slovo “about” není to správně (tedy není to ani úplně nesprávně, ale zkrátka není to ideální), slovo “about” je zde svým způsobem nadbytečné a jelepší ho tak ve větě nepoužívat.

Druhý problém pak může nastat u slovosledu.

3. Díky Bohu!

Thank God!

Jak Broňa říká, je vlastně úplný nesmysl říkat Thanks God, byť je toto slovní spojení z nějakého, pro mě neznámého důvodu používáno velmi často, do dnes jsem ho dokonce používala i já, pokud jste to tedy měli stejně, není se za co stydět. Ale byť už nad tím dobré dvě hodiny přemýšlím, nepřišla jsem na to, proč tomu tak vlastně je! Kde se vzalo ono zpropadené “s”, jaký narušitel, západní agend či buržoazní rozvratitel infiltroval ho do této věty tak účinně, že onen nesprávný patvar používá půlka národa!? Čeho tím chce dosáhnout, chce destabilizovat naši vzkvétající zemi a narušit úspěšné plnění pětiletky!? Kdo mi dá odpověď?

4. Ten dokument trvá téměř dvě hodin

The documentary lasts almost two hours

Obdobně dlouho trvá třeba i přednáška na vysoké škole či vypití čtyř piv (ověřeno na reprezentativním vzorku  studentů, kteří pravidelněv záchvatu studijní agonie  opouštějí přednáškovou aulu po desítkách a místo vysoce záživného výkladu tráví čas rozjímáním v okolních barech). Tak co zvolíte raději přednášku či chmelový mok!? 

Ať už tak či tak, my se raději budeme držet naší dokumentární věty, při jejímž překladu mohou take nastat dva problémy:

Problém č.1

Nepleťte si slovo document a slovo documentary, první jmenované totiž není documentnýbrž papír či listina.

Problém č.2

Ten pak může nastat ve slově “lasts”, často se v podobném významu používá i slovo “takes”, to však neplatí v naší větě a to proto, že čas trvání dokumentu je neproměnlivý. Slovo “takes” totiž užíváme jen v okamžicích, kdy se doba, o které ve větě mluvíme může měnit v závislosti na okolnostech, například: It takesme 20 minutes to get to work. (Doba, po jakou cestujeme do práce se může měnit v závislosti například na provozu, počasí atd.)

5. Jsem překvapený, jak moc jsi lakomý

I am surprised how mean you are

Řekl Kleant otci předtím, než Čipera Harpagonovi ukradl truhlu a přivedl ho tak na pokraj fyzického i mentálního zhroucení! Ať už však s lakomcem Harpagonem sdílíte některé povahové rysy či nikoli je nutné si zapamatovat, že ve větě výše neužíváme slovní spojení „too much“ (je tomu tak proto, že ve větě je pouze přídavné jméno, v takovém případě slovní spojení too much zkrátka neužíváme).

6. Říká o sobě, že poslouchá přírodu

She says about herself that she listens to nature

Ano, přesně tohle o sobě proklamuje mnoho mých přátel. Ne tedy, že by byli nadšenými členy Green Peace či podporovateli Grety Thunberg. Svou lásku k přírodě prokazují svou oddanou láskou k borovičce či becherovce, při jejímž pití se ohání zdravotními přínosy dané hopitiva, které má v sobě přece extraxt z více bylinek než průměrný bylinný čaj.

Ať už přírodu ctíte skutečným ekologickým počínáním či se spíše blížíte mým přátelům, jedno je jisté, opět si musíte dát pozor na dvě větné záludnosti (co to dnes máme s tím číslem dva!?), slovo listen musí být vždy spojeno i se slovem to (tedy listen to) a za druhé slovo nature je bez členu.

7. Jaký je ten nový host?

What is the new guest like?

Zeptal se Jiří s předtuchou apokalypsy v hlase svého sluhy Saturnina. A teta Kateřina mu na to zpoza rohu odvětila: “Host do domu, Bůh do domu!”

O dalších osudech Kateřininých, Saturninových a Vlachových toho jistě víte více než-li já, my se však budeme soustředit na překlad naší věty. Pozor si musíte dát hned u prvního slova, neříkáme how nýbrž what. Další problém pak může nastat u slova guest, my Češi míváme tendenci používat slovo host (zřejmě v návaznosti na český výraz), slovo host však v angličtině neznamená host nýbrž hostitel.

Tak co, zvládli jste všech 7 trpaslíků, sarajevských ran… no zkrátka všech sedm našich záludných vět? Já pevně věřím, že ano, a i kdyby ne, neklesejte na mysli… ale to vám kladu na srdce téměř v každém článku, tedy věřím, že už jste si mou radu dávno vzali k srdci. 

Tak tedy, mějte se krásně, skládejte básně a u dalšího článku nashledanou. Ps: Broňa se s vámi dnes nerozloučí, je stále omámen šarmem paní Jílkové a není schopen racionálního uvažování, nedej bože vyjadřovaní.

Dle Broňova videa báječně sepsala Eliška Kaňová

Danému tématu se věnuje také toto Broňovo video: