Přeskočit na obsah

10 báječných frázích, kterými nahradíte nudnou větu I think

Na větě I think není nic špatného. Pokud ji tedy nepoužíváte příliš často a právě to se v běžné konverzaci často děje. Pak totiž zníte, že máte příliš malou slovní zásobu. Vyjádřete svůj názor 10 různými způsoby. A uvidíte, že budete v angličtině znít profesionálněji.

První trojice je asi nejjednodušší a jako alternativa nejčastěji používaná. Věřím, že vám všechna tato slova půjdou dobře „přes pusu“ a nebudete si při jejich používání připadat nepatřičně. Určitě je znáte, tak je směle začněte používat častěji.

1. I guess = Domnívám se

 • I guess your mum is right.
 • Domnívám se, že má tvoje maminka pravdu.

Přidávám další užitečné spojení, která se slovem guess rozšíří vaši slovní zásobu:

 • rough guess = hrubý odhad,

take a wild guess = odhadovat (neformálně).

2. I would say = Řekl bych

 • I would say that we should eat it all.
 • Řekl bych, že bychom to měli všechno sníst.

Broňův tip: Would je modální sloveso. Modální slovesa stojí před jinými slovesy a ovlivňují jejich význam. Nezní vám to moc jednoduše? Tak mrkněte na video lekci a za 15 minut budete mít jasno.

3. I believe = Věřím

 • I believe English is the best language.
 • Věřím, že angličtina je nejlepší jazyk.

Pozor na častou chybu, že vynecháte písmenko a místo believe napíšete belive. Ve skotské angličtině to sice lehce zastarale znamená jednou (ve smyslu někdy v budoucnosti – jednou ti to budu vyprávět), ale určitě je lepší mít slovo napsané správně.

Další dvě fráze jsou o něco formálnější, ale ještě stále dobře použitelné v běžné konverzaci. Jen už nebudete znít tak uvolněně hovorově.

4. In my view/opinion = Podle mého názoru

 • In my view/opinion Broňa is not that clever.
 • Podle mého názoru Broňa není tak chytrý.
IM(H)O = In my (humble) opinion. Znáte další? Mrkněte do článku o často používaných anglických zkratkách.

5. It seems to me = Zdá se mi

 • It seems to me that we need to do it again.
 • Zdá se mi, že to musíme udělat znovu.

No a dostali jsme se do sofistikovaných vod. Takže pokud svůj projev chcete okořenit o opravdu učeně znějící věty, doporučuji tuto trojici. Určitě s nimi zabodujete třeba u maturity, zkoušek nebo přijímacích pohovorů.

Broňův tip: Na pracovní pohovor v angličtině vás báječně připraví můj kurz Write and Speak. Mám ho v dvou edicích – pro běžnou konverzaci (třeba na dovolené) a právě pro angličtinu v práci.

6. As far as I’m concerned = Pokud jde o můj názor

 • As far as I’m concerned, this video is great.
 • Pokud jde o můj názor, tohle video je skvělé.

Spojení As far as najdete i v jiných anglických frázích

 • As far as I know. = Pokud vím.
 • As far as possible. = Do největší možné míry.

Nebo i jednoduché a doslovné as far as = stejně daleko.

My new school is just as far as my old one.

Moje nová škola je zrovna tak stejně daleko jako ta stará.

7. From my perspective = Z mého pohledu

 • From my perspective we need more money.
 • Z mého pohledu potřebujeme více peněz.

 

Až se vám okouká slovíčko perspective, sáhněte po point of view. Význam zůstává stejný, perspektiva zní ale i v češtině o fous odborněji než synonymum úhel pohledu.

Jak to jen podat… Netápejte a vyjádřete svůj názor originálněji než pouhým I think. Teď k tomu máte nabito 10 frází.

8. I assume that = Předpokládám, že

 • I assume that my level of English is B2.
 • Předpokládám, že moje úroveň angličtiny je B2.

Potřebujete učitele přesně podle své úrovně? Ať už máte B2 nebo jinou, ideálního učitele najdete ve Virtuální jazykovce. Každého lektora jsem tam osobně vybíral a nepřeháním, když řeknu, že každý je naprosto bá-je-čný.

Svému názoru přidáte na věrohodnosti a důležitosti, když naznačíte, že nejde jen o váš pohled na věc, ale že to tak vidí většina lidí. A právě k tomu se vám budou hodit následující dvě fráze.

9. Generally, it is thought that = Obecně se má za to, že

 • Generally, it is thought that Czech beer is great.
 • Obecně se má za to, že České pivo je skvělé.

Cheers! Dejte si pivní lekci angličtiny.

10. It goes without saying that = Je samozřejmé, že

 • It goes without saying that studying English is useful.
 • Je samozřejmé, že studium angličtiny je užitečné.

Chcete si svoji angličtinu zdarma otestovat? Tudy prosím → kupa anglických kvízů zdarma.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj na svých sítích!

Pusťte si angličtinu do sítí

E-book plný inspirace zdarma​​

Čtěte také: