Some vs. any. S tímto pravidlem budete mít správně 90 % vět

Some a any jsou další vykutálená dvojice slovíček, které se rády zaměňují. Sepsal jsem pro vás několik rad, díky kterým je už nezaměníte. A mimochodem, věřím, že i opravdu zkušení angličtináři se dozví něco nového.

Hned na úvod základní pravidlo, se kterým si vystačíme v 90 % případů:

 • Some (nějaký) se používá v kladných větách
 • any v záporu a v otázce (v záporu ho překládáme jako „žádný“ a v otázkách jako „nějaký“).

Zkusme si tři ukázkové věty:

 • I have some great friends.
 • Kladná věta. Mám nějaké dobré kamarády.
 • I don’t have any good friends.
 • Záporná věta. Nemám žádné dobré kamarády.
 • Do I have any good friends?
 • Otázka. Mám nějaké dobré kamarády?

Asi už vám to dávno došlo, ale pro jistotu dodávám, že důvod, proč si tyhle dvě slovíčka lidé občas pletou je ten, že do češtiny je obě často překládáme stejně – jako „nějaký“. Platí to tedy pro kladnou větu a otázku.

Jednoduchá poučka, se kterou téměř nikdy neuděláte chybu. Na zbývajících 10 % se podíváme dál v článku.

Some a any bez podstatného jména

Pokud je jasné, o čem mluvíme, tak je možné použít some či any i bez podstatného jména.

 • I didn’t take any photos there but Soňa took some. (photos) 
 • Já jsem žádné fotky neudělal, ale Soňa ano.

Zde již znovu na konci věty nemusím používat photos, protože to je jasné z kontextu. Nicméně, pokud chcete, samozřejmě můžete. To stejné platí i pro any:

 • Peter had some burgers but I didn’t eat any. (burgers)
 • Petr si dal nějaké burgery, já jsem si žádné (burgery) nedal.

Some nebo a/an

Teď si dovolím malou, ale věřím, že důležitou, odbočku. Studenti angličtiny totiž docela často chybují právě při používání slovíčka some v kladných větách.

Jak byste řekli „Viděl jsem nějakého psa“? I saw some dog? Pokud ano, obávám se, že jste právě udělali chybu.

Správně to má totiž být I saw a dog.

Jak je to možné, když jsme si právě řekli, že some se používá v kladných větách?

Nebojte, nelhal jsem vám a všechno, co jsme si řekli, je samozřejmě pravda. Nicméně to platí pouze pro podstatná jména v množném čísle:

 • I saw some dogs.
 • She bought some books.

podstatná jména nepočitatelná:

 • I still have some money.
 • They drank some water.

Je tedy třeba být obezřetný a slovíčko „nějaký“ automaticky nepřekládat jako some.

Pozor: Some se někdy může skutečně použít s podstatným jménem v jednotném čísle pro zdůraznění neurčitosti, neboli toho, že o dané věci nic bližšího nevíme.

 • She said he lives in some small village close to Brno.
 • Říkala, že on bydlí v nějaké malé vesnici u Brna (zdůrazňuji, že nevím ve které, prostě v nějaké, nic o ní nevím).

To stejné je třeba ve větě

 • Lenka is going to marry some English guy.
 • Opět zdůrazňuji, že si bude brát zkrátka nějakého anglického borce, nic víc o tom nevím…
Stačí se naučit pár výjimek a používání some vs. any zmáknete bezchybně.

Some nebo a/an

Jak byste přeložili větu „Chcete něco k pití?“ Would you like something to drink? Super! Ale počkat, jak to? Vždyť je to přece otázka, ne? A v otázce se přece používá any…

Jasně, používá, máte pravdu. Ale aby to nebyla zbytečně nuda, tak se někdy používá v otázkách i some. To platí pro následující tři případy:

1. Pokud naší otázkou zároveň i něco nabízíme nebo navrhujeme.

Do you want some beer? – Chceš nějaké pivo? -> Něco nabízím, nejspíš návštěvě.

2. Pokud naší otázkou zároveň i něco žádáme.

Can I have some chips? – Mohl bych dostat nějaké hranolky? -> Žádám o ně.

3. Pokud očekáváme kladnou odpověď.

Are there some bottles in your bag? – Jsou v tvém batohu nějaké lahve? -> Ptá se otec syna, který právě odchází z domu, tváří se děsně nenápadně a v batohu mu o sebe cinká sklo.

Any v kladných větách

Další super výjimka je, že any můžeme použít i v kladných větách, a to v případě, že chceme zdůraznit, že „není žádný limit“. Vím, jak divně to zní, ale snad si rozumíme. V češtině bychom to stejné nejčastěji vyjádřili slovem jakýkoliv či kterýkoliv.

Na vyjádření slova kdokoliv existuje i super fráze.
 • Take any food you want. – Vem si jakékoliv jídlo chceš. -> Všechno je ti k dispozici.
 • Any English teacher can help you with that. – Jakýkoliv učitel angličtiny ti s tím může pomoci. -> Není třeba složitě řešit kdo, každý to zvládne, je jedno jaký učitel.

Lektoři z Virtuální jazykovky ale nejsou jen tak nějací učitelé. Procvičujte angličtinu s těmi, které jsem k sobě do týmu osobně vybíral. Nešlápnete vedle, každý z nich má ukázkovou lekci zdarma.

Some v záporných větách

S troškou nadsázky lze říct, že už nám zbývá popřít jenom poslední věc a to, že some se používá v kladných větách. I zde je (jistě k vaší radosti) výjimka. Jde o případy, kdy chci říct „některé ne“.

 • I didn’t meet any teachers in the pub. – Nepotkal jsem v hospodě žádné učitele.
 • I didn’t meet some teachers in the pub. – Nepotkal jsem se v hospodě s některými učiteli. S některými ano, ale s některými ne.

No v záporných větách

V záporných větách lze místo any použít no, a to ve významu žádný. Je ale potřeba si dát pozor na to, že ve větě už nemůže být jiný zápor.

Pokud nemám žádná zvířata, tak mohu se stejným významem říci

 • I don’t have any animals.
 • I have no animals.

Osobně bych běžně používal any protože většinou se v angličtině dává zápor na první možné místo ve větě. Pokud ale chci zdůraznit, že vážně žádné, tak bych použil no a v mluvené konverzaci ho i zdůraznil: Jane, really, I have no money. – Jane, já opravdu žádné peníze nemám.

Baví vás angličtina a líbí se vám moje tipy? Přihlaste se k odběru newsletteru a já vám jednou za dva týdny pošlu anglickou novinku přímo do mailu.

Složené tvary

Všechno, výše popsané platí i pro složené tvary, tedy slova jako

 • something, anything, nothing,
 • somebody, anybody, nobody,
 • someone, anyone, no one,
 • somewhere, anywhere, nowhere
 • a další.

A pravidla (i výjimky) platí také pro další výrazy, které jsou pouze ve spojení se some a any, ale nemají „no verzi“

 • somehow, anyhow (nějak, jakkoliv);
 • sometime, anytime (občas/někdy, kdykoliv).

Chcete si poslechnout tyto rady i na videu? Beze všeho. Koukněte na můj YouTube kanál. A když se přihlásíte k odběru, mobil vás vždy upozorní, že jsem do světa poslal něco nového.

Líbil se vám článek? Podělte se o něj na svých sítích!