Nabídka pro učitele

Jak už jste si asi všimli, jsem opravdu nadšený do učení, přednášení, nahrávání videí, plánování a realizování hodin a kurzů… Stručně řečeno, jsem blázen do učení! Kudy chodím, tudy přemýšlím o učení, mluvím o učení, a dokonce se mi o něm i zdá… Když už jsem zmínil to snění, právě teď si plním jeden velký sen – udělat učení a učení se angličtiny tak příjemným a radostným, jak jenom je to možné pro obě strany „barikády“ – tedy jak pro studenty, tak pro učitele.

Opravdu věřím, že „life is too short for boring English lesson“ a mým (neskromným) cílem je pomoci ostatním učitelům angličtiny, aby jejich hodiny byly (ještě více) zábavné, vzrušující a radost přinášející. A to je právě ten důvod, proč jsem připravil tato školení, workshopy a semináře pro učitele. Netvrdím, že jsem dokonalý učitel, upřímně řečeno jsem cokoli jiného než to! Jsem pouze velice šťastný a nadšený učitel a jednoduše chci jen sdílet materiály, aktivity, nápady, tipy a triky, které fungují skvěle pro mne společně s dalšími učiteli.

Jestli věříte, že bych mohl být nějak nápomocen Vám, Vaší škole, organizaci či akci kterou pořádáte, prosím kontaktujte mě! Však víte, jsem blázen do učení… 🙂

Celodenní semináře a workshopy

Zážitková pedagogika a její využití (nejen) při výuce angličtiny

Co je to vlastně ta zážitková pedagogika? Proč je důležité věci zažít? Může učení opravdu tak bavit, že studenti nebudou chtít na přestávku a budou na sociálních sítích sdílet fotky a zážitky z výuky? A co má společného hraní rulety s (nejen zážitkovým) učením?

Hlavním cílem je poskytnout účastníkům obecné teoretické základy, jasné rady a doporučení, praktické příklady a inspiraci pro ty, kteří by se rádi vydali se svými studenty náročnou, ale opravdu obohacující (a vzrušující) cestu využívající zážitkového učení pro výuku angličtiny.

První (mnohem kratší) část tvoří prezentace představující teoretický základ a hlavních principy zážitkové učení. V druhé (mnohem delší) části budou mít účastníci příležitost vyzkoušet si tyto principy a aktivity sami na sobě. Na konci bude dost prostoru pro případné otázky a diskuzi.

Hry a aktivity pro výuku AJ

Chcete načerpat nové nápady na originální hry a aktivity do vašich hodin angličtiny?Chcete mít připravenou kupu praktických aktivit, které můžete dle potřeby „vytáhnout z rukávu“? Chcete zažít na vlastní kůži, jak se cítí vaši studenti (a užít si to)?

Pak je tohle pravděpodobně seminář právě pro Vás! Hlavním cílem semináře je totiž předat účastníkům, či lépe řečeno nechat účastníky na vlastní kůži zažít velkou spoustu nejrůznějších her a aktivit pro každou příležitost. Krom toho se také společně podíváme na základní principy pro přípravu a uvádění Vašich vlastních originálních her a aktivit.

V první části se zaměříme na představení různých typů her a aktivit. Vždy nejdříve vše vyzkoušíme „sami na sobě“ a poté si popovídáme o tom, k čemu je daná aktivita „dobrá“, proč fungovala (anebo nefungovala) a jaké další aktivity by šly vymyslet na podobném principu. Těšit se můžete na opravdu široké spektrum aktivit. Od ready-to-use aktivit, které studenty zaručeně rozproudí, přes seznamovací hry, hry na zlepšení nálady, hry na rozmluvení a ztracení ostychu, na aktivity se zapojením videa a hudby až po náročnější psychologické aktivity.

V druhé části uvedou zajímavé aktivity samotní účastníci a všichni si je společně vyzkoušíme (v roli studentů). Po každé aktivitě dostane ten, který ji uváděl také cennou zpětnou vazbu, jak od ostatních účastníků, tak ode mne. Na konci semináře byste tedy měli odcházet nejen s kupou nových nápadů, her a aktivit (které dostanete v mini ebooku jako dárek na rozloučenou), ale také budete vědět, jak podobné hry sami připravovat a uvádět.

Nečekejte kupu teorie, spíše kupu zábavy, zážitků, smíchu, pohybu, hudby, videí (dokonce spolu možná jedno natočíme) a také flirtování 🙂 To vše co nejvíce prakticky a s úsměvem 🙂

Intenzivní zážitkový jazykový kurz od A do Z

Hlavním cílem je poskytnout účastníkům informace a dovednosti potřebné k úspěšnému plánování a organizování intenzivních zážitkových jazykových kurzů. Kurz je praktický (založený na dlouholetých zkušenostech) a zaměřuje se na jasné a logické kroky, které jsou rozhodující pro vytvoření skvělého kurzu pro účastníky stejně jako pro organizátory.

První část se zaměřuje na obecný úvod do zážitkové výuky a jejích principů ve spojení s organizací intenzivních zážitkových jazykových kurzů. Poté společně projdeme všechny kroky, které jsou nezbytné pro úspěšné plánování kurzu. Dalším krokem bude bližší pohled na program reálného kurzu, podíváme se na jednotlivé aktivity, vyzkoušíme si některé z nich a řekneme si důvod výběru každé z nich, stejně jako o důvodech jejich správného zařazení do programu. Nakonec budeme mít spoustu prostoru pro otázky a diskuzi.

V druhé části si účastníci v malých skupinkách sami zkusí naplánovat svůj vlastní program svého kurzu a později tento program přednesou ostatním. Každá skupinka dostane cennou zpětnou vazbu od účastníků z dalších skupin a na konec i ode mne. Na závěr bude opět čas na dotazy a diskuzi.

Učitel angličtiny na volné noze 2.0

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům sadu nástrojů pro moderního nezávislého učitele jazyků. Budeme diskutovat o specifikách individuální výuky, kde najít a jak vytvořit vhodné materiály. Podíváme se na různé druhy propagace (Facebook, YouTube, e-booky, blogy, online kurzy) a obecně způsoby, jak o sobě dát vědět.

Budeme také mluvit o online výuce a možnosti výuky z jakéhokoli místa na světě (s dobrým internetovým připojením). Kurz je plně založen na osobních zkušenostech a jeho cílem je být, co možná nejpraktičtější. Účastníci by nakonec měli mít dostatek znalostí a informací, aby se mohli stát úspěšnými učiteli na volné noze na plný úvazek (pokud se tak tedy rozhodnou).

Kratší semináře a workshopy

Zábavné způsoby výuky gramatiky a slovní zásoby

Hry a aktivity, díky nimž se Vaši student opravdu užijí procvičování gramatiky a slovní zásoby. Podíváme se na různé originální a zábavné možnosti, jak přetransformovat to, co se na první pohled může zdát jako nuda na něco, co je nejen užitečné, ale co si také studenti opravdu užijí. Neočekávejte dlouhou prezentaci. Toto je „akční“ workshop, žádná teoretická přednáška 🙂 Nakonec se podíváme zpět a budeme diskutovat o tom, jak a proč jednotlivé aktivity fungovali (anebo nefungovali). Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami, které si vyzkoušíme (a nejen těmi) tak, abyste je mohli kdykoliv použít ve Vaší výuce 🙂

Opravdové „speaking“ aktivity a diskuze

Co myslím opravdové? Inu, opravdovými „speaking“ aktivitami myslím aktivity, během kterých studenti opravdu chtějí mluvit, aktivity, do kterých studenty nemusíte nutit. Naopak, někdy může být opravdu těžké je zastavit. Nevěříte? Vůbec se Vám nedivím! Víte co? Co kdybyste si to zkusili? 🙂 Během tohoto workshopu, se stanete opět studentem a strávíte mnoho času zábavou (mluvením) s ostatními účastníky. Nakonec se podíváme zpátky a budeme diskutovat o aktivitách jak a proč fungovaly (nebo taky nefungovaly). Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami, které si vyzkoušíme (a nejen těmi) tak, abyste je mohli kdykoliv použít ve Vaší výuce 🙂

Icebreakery a energizery aneb silné jazykové espreso

Všichni známe ty hrozné okamžiky zoufalství, když se zdá, že studenti usínají a zdá se, že únava přebírá vládu nad celou třídou… Dobrá zpráva! Existuje způsob, jak se tomu bránit (a vyhrát)! A co je ještě lepší, je to zábava a je opravdu těžké si to neužít! Tento workshop Vám umožní ochutnat příjemnou kombinaci těchto aktivit (tzv. silné jazykové espresso). Tyto aktivity Vás rozhýbají, probudí a vykouzlí Vám úsměv ve tváři. Pokusím se nedát Vám jen ochutnávku, ale také osvědčený recept, jak ho připravit. Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami, které si vyzkoušíme (a nejen těmi) tak, abyste je mohli kdykoliv použít ve Vaší výuce 🙂

Video a drama aktivity aneb buďte režisérem úspěchů Vašich studentů

Nemusíte být Spielberg, aby se Vaši studenti cítili jako hvězdy! Tento workshop je tu od toho, aby Vám ukázal, jak (překvapivě) lehce používat video a drama aktivity ve Vaší třídě. Podíváme se spolu nejen na to, jak používat video, které vytvořil někdo jiny, ale také na to, jak vytvářet zajímavá videa společně s Vašimi studenty. Ukážu Vám velké množství aktivit, které jsem vyzkoušel se svými studenty a možná i vytvoříme naše vlastní video (abyste si to mohli zažít na vlastní kůži :)) Jako dárek na rozloučenou dostanete mini e-book se všemi aktivitami které si vyzkoušíme (a nejen těmi), tak abyste je mohli kdykoliv použití ve Vaší výuce 🙂

English version 🙂

As you might have noticed, I love teaching, lecturing, recording videos, planning and organising lessons and language courses… To make a long story short, I am mad about teaching! I think about teaching, speak about teaching and even dream about teaching all the time. Talking about dreams, I am just making one of my biggest dreams come true – you know, I am on a mission – to make teaching and learning English as fun and enjoyable as possible for both sides of the „barricade“ – teachers and students alike 🙂

I truly believe that life is too short for boring English lessons and I would love to help other English teachers to make their lessons (even more) fun, exciting and rewarding! And this is exactly why I have prepared these training, workshops and seminars for teachers. I do not claim to be a perfect teacher – honestly, I am anything but that! I am just a very happy and excited teacher and I simply want to share the materials, activities, ideas, tips and tricks that worked for me with other teachers.

If you feel that I could be of any help for you, your school, organisation or event, please get in touch! You know, I am mad about teaching… 🙂

Longer seminars and workshops

Experiential Learning in Language Teaching

The main goal is to provide the participants with the general theoretical background, easy to follow steps, practical examples and inspiration for those who might be considering to embark with their own students on a demanding but very rewarding journey of using experiential learning for English teaching.

The first (much shorter) part consists of a presentation – introduction to the basic theoretical background and the main principles of experiential learning. In the second (much longer) part the participants will have the opportunity to experience these principles and activities on their own. In the end, there will be enough space left for questions and discussion.

Games and activities for ELT

The main aim is to present (and have the first-hand experience with) various games and activities for every occasion and also to look at the basic principles for creating and leading your own original games and activities.

The first part will focus on introducing various kinds of games and activities for all sorts of purposes. First, we will try the activity ourselves (hands-on experience) and then we will discuss what the activity is good for, why it worked (or did not work) and what other kinds of activities can be designed with the same principals in mind. We will try many different activities from ready-to-use warm-ups and ice-breakers through speaking fast moving games to more challenging psychological activities.

The second part will consist of trying out the activities created by the participants and discussing them and also the way they were presented and lead by the participants. After finishing the course, you should have not only a list of original activities in your pocket but also be ready to design and lead many more on your own.

Intensive experiential language course from A to Z

The main aim is to provide the participants with the information and skills that are essential for successful planning and organisation of an intensive experiential language course. The course is a practical one (based on years of experience) and focuses on clear and easy-to-follow steps that are crucial in order to create a great course for the participants and organisers alike.

The first part will focus on the general introduction of the experiential learning and its principal in the connection with the organisation of intensive experiential language courses. Then we will go together through all the steps that are essential for successful planning of the course. This will be followed by a closer look at a scenario of a real course and we will look at all the individual activities, try some of them and discuss the reason for choosing each of them, as well as the reasons for placing them in the given order. In the end, there will be enough space left for questions and discussion.

In the second part, participants will try to plan their own weekend courses in small groups and later they will present them to others. Every team will receive feedback on their work from the other participants and also from Broňa. Again, there will be time to ask questions and to discuss the problems we may encounter.

Freelance English teacher 2.0

The course aims to provide the participants with a toolkit for a modern independent language teacher. We will discuss the specifics of one-to-one teaching, where to find and how to design suitable materials. We will look at various kinds of promotion (Facebook, YouTube, e-books, blog, online courses) and generally the ways to let people know about you. We will also talk about online teaching and the possibility to teach from any place with a good internet connection. The course is fully based on personal experience and aims to be as practical as possible. In the end, the participants should have enough knowledge and information to become a successful full-time freelance teacher (if they choose to do so).

Shorter seminars and workshops

Grammar and vocabulary learning made fun

Games and activities that will make your students actually enjoy practising grammar and vocabulary. We will look at various original and fun ways to make what seemed boring to be a very enjoyable and useful experience. Do not expect long presentation. This is all action and no talk workshop! 🙂 In the end, we will look back and the activities and discuss how and why they worked (or did not work). As a farewell present, you will get a little e-book with all the activities (and even more) ready to be used in your own lessons 🙂

Real speaking activities and discussions

What do I mean by real? Well, by real speaking activities I mean activities during which students really want to speak, you do not have to “push” them to do so. On the other hand, at times it may prove to be hard to stop them. Do you find this hard to believe? I do not blame you at all. You know what? How about come and give it a try? 🙂 During this workshop, you will become a student again and you will spend most of the time having fun (talking) with other participants. At the end, we will look back and activities and discuss how and why they worked (or did not work). As a farewell present, you will get a little e-book with all the activities (and even more) ready to be used in your own lessons 🙂

Icebreakers and energizers aka strong language espresso

We all know those terrible moments of despair when the students seem to be falling asleep and fatigue seems to be taking over the classroom… Good news! There is a way to fight back (and win)! And even better, it is fun and hard not to enjoy! This workshop will let you taste a nice blend of these (strong language espresso) activities on you own. They will make you move, smile and have fun! I will try not to give you just the taste of them but also a bullet-proof recipe to brew them on your own. As a farewell present, you will get a little e-book with all the activities (and even more) ready to be used in your own lessons 🙂

Video and drama activities – be the director of your students’ success

You do noht have to be Spielberg to make your students feel like stars! This workshop is here to show you how (surprisingly) easy it is to use video and drama activities in your class. We will look at both “sides” – how use videos that somebody else created as well as how to record your own videos with your students. I will show you a lot of activities I have done with my students and we may even create our own video (to see how it feels :)). As a farewell present, you will get a little e-book with all the activities (and even more) ready to be used in your own lessons 🙂

Using smart phones in English lessons

In this hands-on (the phone) workshop we will have fun and practice English at the same time. And yes, of course, we will be using our smartphones to do so. Get ready to be inspired and excited. We will have a look at Kahoot, Quizlet live and other ways to incorporate smartphones into the lesson. In other words, we will try to change “enemies” into “friends” 🙂

Naked teacher

Don’t worry you do not have to take your clothes off 🙂 In naked teacher seminar, we will look at a collection of original games and activities that will keep your students busy and happy without the help of any material or preparation. All you need is you – the amazing teacher who has always an ace (activity) up in their sleeve 🙂

Running talking activities

The name says it all 🙂 During the seminar, you will have the chance to try a handful of original activities that will make you run and talk. There will be no time to laze around. Expect fun, movement, talking and shouting.

Let’s talk teaching!

This is probably the strangest workshop you have ever attended. There are only three things certain:

  1. Broňa will be there waiting for you (with a big smile on his face)
  2. We will talk about teaching (and all the things that goes with it)
  3. There is not plan and everything will depend on the participants (read “you”) 🙂

Broňa is happy to talk about anything but he has probably the most experience with the following areas: experiential learning, freelancing, making people move and speak (English), teaching English abroad, organizing experiential learning courses, making video courses, promoting yourself (as a teacher), YouTube, secondary school teaching, CELTA, DELTA, one to one lessons, company courses, staying happy, paid and motivated 🙂