Tvorba individuálních studijních plánů

  • Nemáte čas nebo možnost chodit na pravidelné hodiny angličtiny?
  • Chcete vědět, jaké jsou Vaše silné a slabé stránky, co se angličtiny týče?
  • Chcete vědět, jak dále efektivně a smysluplně pokračovat ve studiu?
  • Máte specifické dotazy a problémy, se kterými potřebujete pomoct?

Právě pro ty z Vás, kteří nemají čas a nebo možnost docházet na pravidelné hodiny angličtiny, často cestují, mají nepravidelnou pracovní dobu nebo se konečně chtějí v angličtině posunout o další level, nabízím sestavení individuálního studijního plánu, ušitého na míru Vašim potřebám, který můžete následovat sami, dle svého tempa a časových možností.

Jak to celé funguje?

07 (1)Společně se sejdeme, promluvíme si o tom, co je Váš cíl a jaké jsou Vaše časové možnosti. Popovídáme si spolu anglicky, napíšete krátký text v angličtině, uděláte si gramatický test.

Na základě těchto vstupních dat určím Vaši úroveň angličtiny (ve všech těchto oblastech) a Vaše silné a slabé stránky. V dalším kroku Vám pak sestavím Váš individuální studijní plán, kde Vám doporučím co studovat, jak často, na co se zaměřit, kde hledat další materiály atd.

Vlastně si ho lze představit jako jistého turistického průvodce k lepší angličtině :).

Co přesně získáte?

  • zpětnou vazbu na úroveň Vaší angličtiny (slovní zásoba, gramatika, mluvený projev, psaný projev, typické chyby)
  • analýzu Vašich slabých a silných stránek
  • individuální studijní plán ušitý na míru Vašim potřebám
  • možnost konzultovat Vaše konkrétní dotazy a problémy
  • seznam doporučených materiálů k dalšímu studiu

Cena

Kompletní služby spojené se sestavením Vašeho individuálního studijního plánu stojí 1790 Kč.

Mimochodem, platí se až po tom, co plán dostanete a prostudujete si ho. Tedy, pouze v případě, že po tom přečtení budete mít pocit, že to co píšu dává smysl a že jsem dobře odvedl svoji práci… 🙂