Konzultace pro učitele

 • Chci s Vámi sdílet své nadšení, zkušenosti a know-how
 • Pomůžu Vám stát se lepším (a spokojenějším) učitelem
 • Zodpovím upřímně opravdu veškeré vaše dotazy

Jak to funguje?

Individuální konzultace se skládá se ze dvou setkání. Během toho úvodního (kratšího) setkání, kde se domluvíme, na co se společně zaměříme, jaká jsou vaše přání, představy, problémy, očekávání atd. Při druhém setkání (které většinou trvá okolo dvou hodin) se zaměříme na to, co jsme si společně domluvili při prvním setkání.

Druhé setkání může probíhá například takto:

 1. Vámi odučená hodina
 2. Mé detailní zpětné vazby k Vaší hodině (co bylo úžasné a co by možná mohlo být lepší)
 3. Společné povídání o tom, co a jak a proč se v hodině odehrávalo
 4. Má hodina pro Vás jako studenta
 5. Opět společné povídání o tom, co a jak se v hodině odehrávalo a proč
 6. Prostor pro vaše dotazy (ať se budou týkat čehokoliv)

Celková cena je 1990 Kč (platí se až po konzultaci). V ceně individuální konzultace je

 • Úvodní setkání
 • Konzultace samotná
 • Zpětná vazba k vaší hodině/materiálům/způsobu prezentace…
 • Má ukázková hodina (pokud se na ni domluvíme)
 • Obsáhlá řada mých vlastních materiálů

Ozvěte se mi na můj email info@brona.cz

O zkušenostech ostatních učitelů s individuálními konzultacemi si můžete přečíst níže.

Katka Kastnerová

Jsem učitelka angličtiny a uprostřed vleklých prázdnin jsem potřebovala inspiraci. Z nadšení nad Broňovými videi jsem ho kontaktovala s prosbou o konzultaci o tom, jak lépe a efektivněji učit. Ochotně souhlasil a pochválil mě za ten nápad. Dohodli jsme se na tom, co ke konzultaci připravím. Když můj elaborát dostal, pochválil mě. Při konzultaci samotné vycítil, na co se chci soustředit. Probrali jsme jeho poznámky k mému textu, pozorně poslouchal mé reakce, rozvíjel mé nápady a chválil. Ochotně se se mnou podělil o své nápady a strategie. Konzultace mi pomohla přiznat si, kde se můžu zlepšit. Pochopila jsem, jak svou práci prezentovat tak, aby byla doceněna. Jako jeho nové studentce se mi dostalo to, co každý potřebujeme nejvíc – pochvalu za to, co si ji zaslouží a pravdivou zpětnou vazbu k mým chybám. Milejšího a férovějšího kritika si nedovedu představit. Těším se na příště, a:) ž mě pochválí. Budu se snažit, abych si to zasloužila.

Michal Vaverka

Učit Angličtinu jsem začal poměrně nedávno, a  protože jsem ze začátku hledal správný způsob jak efektivně učit tak, aby moje klientky a klienti odcházeli z hodin spokojení a zlepšovali se v Angličtině, využil jsem nové služby od Broni Sobotky pro učitele. V mé recenzi se dozvíte, jak naše sezení probíhalo, co mi vlastně dalo, ale také, jak se na sezení s Broňou připravit, abyste z něj dostali co nejvíc.

Sezeni po Skype jsme si domluvili dostatečně dopředu a Broňa mi navrhl rozdělit naše sezení do tří částí. V první části chtěl vidět, jakým způsobem učím, s tím, že Broňa by hrál studenta, kterého bych učil způsobem, jakým jsem zvyklý, v druhé části bychom si role vyměnili a já bych zase viděl, jak učí on a ve třetí části bychom o tom mohli diskutovat, včetně zaměření se na to, kde jsou moje silné stránky, a kde se naopak zlepšovat. V tomto třetím diskusním bloku by také Broňa zodpověděl veškeré moje otázky, které mne ohledně výuky napadly. Koncept je to rozhodně zajímavý a jak se později ukázalo funkční, ale má jedno úskalí, jak uvedu dále.

Já s konceptem souhlasil a před termínem konání sezení jsem dostal za úkol napsat osnovu prvního půlhodinového bloku, tedy co chci studenta Broňu naučit a co bude cílem moji hodiny. A tady bych chtěl upozornit na dvě důležité věci. Nedávejte si příliš ambiciózní plán na půlhodinový výukový blok a chtějte k sestavenému plánu co nejdříve připomínky. Pokus vás zajímá, co konkrétně jsem Broňu učil, byly to podmínkové věty. Nultý a první kondicionál jsme jakoby opakovali z minula a druhý a třetí, to byla nová látka. Úskalím tohoto ambiciózního plánu bylo to, že jsem měl v poměrně krátkém čase hodně co vysvětlovat, a celá vyučovací hodina, přesto, že jsem se snažil, aby si Broňa látku procvičil, vyzněla mírně jinak než moje běžná hodina. Proto, vždy pošlete plán výuky dostatečně dopředu, vyžadujte zpětnou vazbu a plán výuky poté přizpůsobte Broňovým připomínkám. Já si pro výuku připravil pro Broňu prezentaci v pdf, což Broňa při výuce velmi ocenil. Například se mu líbil můj nápad vytvořit pro každý kondicionál klíčové slovo, pro snadnější zapamatování použití jednotlivých kondicionálů. Pokud Vám můžu poradit, připravte se na hodinu a udělejte si také nějaké výukové materiály.

Když jsem Broňu učil, Broňa hrál roli studenta dokonale. Zkoušel, jak budu reagovat na různé situace, např. na chyby nebo naopak na správné odpovědi, ptal se na nejrůznější věci z Angličtiny, na které jsme narazili, čekal na moje reakce a dělal si přitom poznámky.  Pokud se vžijete do role tak, jako já a Broňa, myslím, že si sezení opravdu užijete. To platí i pro druhý blok.

V druhém bloku jsme si role vyměnili a Broňa mě na můj návrh učil smíšené podmínkové věty, tedy mixed conditional, takže jsme krásně navázali na předchozí téma. Broňa dává při výuce velký důraz na to, aby výuka byla opravdu o Vás a aby byla zábavná. Vidět Broňu v akci bylo pro mne velmi inspirativní. Také zdůrazňuje, aby se na placené hodině nedělalo to, co student nebo studentka může dělat doma.

Ve třetím bloku Broňa vyzdvihl všechno, co se mu na mé výuce líbilo a pochválil moji Angličtinu J. Tyto pozitivní věci se snažím při výuce zdůraznit a dále rozvíjet. Dále jsme rozebrali moje reakce na Broňovo „testování“. Dále mi Broňa podle svých poznámek řekl, na čem bych měl pracovat a jak. Zajímá vás největší připomínka? Student by měl na hodině mluvit 80% času, toho se teď snažím držet. V následné diskuzi jsme prodiskutovali všechny moje otázky a vůbec jsem neměl pocit, že by nás tlačil čas. Například jsme diskutovali o tom, do jaké míry má být výuka zábavná nebo o tom, zda používat, při výuce jeden na jednoho, učebnici. Po absolvování sezení a vyslechnutí Broňova názoru jsem postupně od používání učebnice upustil, respektive jsem si začal dělat hodně vlastních materiálů a učebnice používám jen doplňkově.

To není jediná věc, v čem mi sezení pomohlo. Snažím se pracovat na svých pozitivních stránkách a nedostatky postupně odstranit. Důležité jsou i věci, které s Angličtinou zdánlivě nesouvisejí. Takže pokud se chcete ve své výuce posunout dál, využijte Broňových služeb, rozhodně vám to doporučuji. Jen věnujte trochu času přípravě, což ostatně platí obecně. Pokud jste dočetli až sem, tak Vám moc děkuji a přeji Vám, ať Vás výuka těší a máte hodně spokojených studentů a studentek.[:]