jak učím

Brona and his teaching manifesto photoshopedUčím rád a s úsměvem a snažím se, aby si výuku užili i moji studenti. Chci se spolu s Vámi radovat z Vašich úspěchů a pokroků.

Tím nejdůležitějším jste Vy. Vždy se snažím přizpůsobit výuku Vám, tomu, co Vy potřebujete, Vašim snům, přáním, individuálnímu výukovému stylu a časovým možnostem.

Zde bych se s vámi rád také podělil o mé „učitelské desatero“, do kterého jsem se pokusil vložit to nejdůležitější ze svého přístupu k výuce (a vlastně i k životu samotnému).

Broňa‘s Ten Teaching Commandments / Broňovo učitelské desatero

  1. There are more important things in life than English or school (e.g. friends, family, food) / V životě jsou mnohem důležitější věci, než angličtina či škola (například přátelé, rodina, jídlo)
  2. The secret to learning anything is enjoyment / Tajemství učení spočívá v radosti z učení
  3. You are never fully dressed without a smile / Bez úsměvu nejste nikdy zcela oděni
  4. There are no mistakes, just steps to perfection / Neexistují chyby, pouze krůčky k dokonalosti
  5. Questions are more important than answers / Otázky jsou důležitější než odpovědi
  6. Personal example isn’t another way to teach, it is the only way to teach / Osobní příklad není další způsob, jak učit; je to ten jediný způsob, jak učit
  7. Teach students not lesson plan / Učit je třeba studenty, ne plán hodiny
  8. Life is too short for boring English lessons / Život je příliš krátký pro nudné hodiny angličtiny
  9. Inspire and enjoy / Inspirovat a radovat se
  10. Every day is a good day to have a good day / Každý den je dobrý den k tomu mít dobrý den

 

Mnoho z toho, jak učím a v co „věřím“ je také obsažené v následujícím videu (kde mimo jiné mluvím i o tom, co se snažím „dostat“ do každé své hodiny):

Možná nejlepší obrázek o tom, jak učím vám poskytnou mé reference: http://brona.cz/reference/