Mezinárodní jazykové certifikáty Cambridge English a jejich uznávání

Inu dotazy z lidu, zaznamenaly minule úspěch a nám tak nezbylo nic jiného, než jim dát prostor i v dnešním článku (Začíná nám ta interpelační pravomoc lehce přerůstat přes hlavu, něžně vás upozorňuji, že vyslovit nedůvěru Broňovi už vás tedy nenechám!!!)

I v tomto videu na všetečné dotazy odpovídala, naše trpělivostí oplývající Martina, která se ani jedním nenechala vyvésti z míry a my doufáme, že jí to vydrží i do třetího videa. Tentokrát jste kladli otázky týkající se uznání Cambridge zkoušek na různých typech škol či v různých typech zaměstnání!

Dotaz numero Uno:

Jak se daří Čechům při Cambridge zkouškách v porovnání s jinými zeměmi?

Je nezpochybnitelné, že dotaz výše byl tak trochu střelbou do vlastních řad (dotazující je zřejmě znalcem vojenské terminologie, či třetí reinkarnací Interbrigadisty z dob španělské občanské války). Je totiž obecně známým faktem, že Češi čas od času postrádají tah na branku (po terminologii vojenské nyní přišla i sportovní), táhne se to s námi (a pak, že nemáme tah) již od dob Švejka, který raději hodiny vedl nesmyslné dialogy, než aby se vrhl do praktických úkonů, ze Škvoreckého „Zbabělců“je nám zase dobře znám další typický vzorec českého chování, který vystihnout lze slovy:“Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.“… z toho všeho je možno usoudit, že Češi nejsou zrovna národem nejschopnějším, a že kecat je baví více než pracovat (pronesla kriticky pisatelka poté, co na dvanácti řádcích hovořila prakticky o ničem).

milí přátelé, mýlili jsme se, nutno jest zahodit veškeré předsudky, protože my Češi jsme doslova překonali svůj stín! Dosahujeme totiž v Cambridge zkouškách velmi dobrých výsledků. Před námi jsou snad jen Rumuni či Pobaltí (Co se Rumunska týče, nejspíš se od dob Drákulovy krutovlády obávají jakýchkoli poklesků, kdoví jaký trest by je za ně stihl. V Rumunsku totiž není o radikální řešení problémů nouze, Ceaușescoby mohl vyprávět…no , i když… vlastně už nemohl). Statistiky úspěšnosti u zkoušek Cambridge English v různých zemích si můžete ověřit na internetu, stačí když do vyhledávače zadáte „Grade statistics Cambridge“. A budete valit kukadla, jak se nám v angličtině daří!

Dotaz číslo 2: 

Proč nejsou Cambridge zkoušky uznatelné při maturitě ?

Tento model by se nám všem velmi líbil, ale jeho zavedení záleží primárně na rozhodnutí ministerstva školství (pojďme tedy interpelovat i ministerstvo školství!!! Pan Plaga bude jistě nadšen, třeba v návalu filipicky laděných dotazů vyměkne a odloží ze strachu onu obávanou maturitu z matematiky – svým mladším přátelům bych to více než přála) 

Na úvod, maturita jako taková se sestává ze dvou částí: Maturita státní, kterou připravuje Cermat a maturita školní, kterou připravují učitelé dané školy a o jejíž podobě rozhoduje ředitel(ka). A právě ve školní části maturity může ředitel(ka) uznat jazykový certifikát Cambridge English úrovně B1 a vyšší jako náhradu za zkoušku z anglického jazyka. Vždyť je to nasnadě – proč by ředitel(ka) školy zbytečně přidával/a práci svým angličtinářům, když může uznat certifikáty Cambridge English? Pokud se rozhodnete nahradit si maturitu z angličtiny jazykovým certifikátem, musíte podat písemnou žádost řediteli(ce) školy a na maturitním vysvědčení dostanete od Cermat potvrzení, že jste si zkoušku z angličtiny nahradili certifikátem (žádný stres z dalších známek). A pokud na vaší skole certifikáty ještě neuznávají, dejte řediteli(ce) kontakt na Martinu a ona už jim vysvětlí, jak je to jednoduché J

Dotaz číslo 3: 

Kde se tyto certifikáty vyplatí v ČR v zaměstnání ?

Zde je opravdu, co dohánět ( Ale my za svou opožděnost oproti západu samozřejmě opět nemůžeme, táhne se s námi již od dob odmítnutého Marshallova plánu!). Přesto existují zaměstnavatelé, kteří naše zkoušky uznávají. Ne vždy si však tuto informaci dávají na webové stránky (asi se bojí, že je napadne počítačový vir, či co… z pozice maturanta z biologie vás však mohu uklidnit – vzteklina se přes síť opravdu nepřenáší). I přes očividnou neschopnost podělit se o své požadavky na webových stránkách však mnoho firem požaduje určitou úroveň angličtiny od svých potenciálních zaměstnanců. (očekávají zřejmě, že jim tento požadavek budete odezírat ze rtů). Buďte tedy vy ti aktivní a připište si informaci o získaných certifikátech, případně jiných formách anglických testů do vašeho životopisu, případně na LindkedIn! Je velmi pravděpodobné, že to vaši šanci na získaní práce zvýší.

Dotaz číslo 4:

Jaký je rozdíl mezi tím mít, v uvozovkách jen maturitu z angličtiny, nebo mít maturitu z angličtiny a k ní i zkoušku na úrovni B1?

Inu soudruzi v Cermatu tvrdí (a možná mají výjimečně pravdu), že státní maturita odpovídá úrovni B1, pokud se tedy rozhodnete udělat si kromě maturity ještě B1 zkoušku nebude vám to rozhodně ku škodě (protože víc znalostí víc Adidas…pardon anglických znalostí), ale dost možná, vám to nebude ani příliš k užitku (výjimkou jsou situace, kdy chcete demonstrovat svou úroveň angličtiny v zahraničí, tam se vám B1 certifikát bude jednoznačně hodit). Pokud se tedy rozhodnete udělat si náš certifikát ještě navíc k maturitní zkoušce rozhodně doporučujeme víc zamakat a vrhnout se přímo na zkoušku C1, která už vám otevírá dveře k mnohem širší škále příležitostí.

Děkuji moc za pozornost a u příštího článku zase na shledanou!

Dle Broňova videa sepsala Eliška Kaňová 🙂

Continue Reading

Jak se připravit na zkoušky Cambridge English: B2 First (FCE) a C1 Advanced (CAE)

Jak se na zkoušky připravit?

Samozřejmě záleží na tom, jaký způsob přípravy zvolíte. 

Jste-li typem člověka, který se vyznačuje určitou měrou nekoncepčnosti, rozvolněnosti nebo jak by zlí jazykové řekli lenosti (toto slovo záměrně nepoužívám, neboť by se teď mnozí z vás cítili osočeni a přece jen v dnešní době mediálních kauz bych si nerada zahrávala s takovými nepříjemnostmi jako je soudní řízení v problematice urážky na cti), zkrátka jste-li člověkem, který nad sebou potřebuje bič (Ota Bismarck nyní jen obdivně kývá hlavou) doporučuji vám námi připravené a odborně vedené kurzy, které vás celým procesem přípravy provedou a vy tak budete mít jistotu, že vás v samotných testech nic nepřekvapí (nebo alespoň skoro nic). Za sebe tedy mohu říci, že přípravné kurzy doporučujeme všemi deseti (možná i dvanácti, protože nechceme diskriminovat naše spolupracovníky trpící zmnožením počtu prstů v důsledku vrozené vady či takové, jejichž těhotné matky si na jaře šestaosmdesátého roku užívaly ozdravnou dovolenou na Ukrajině vedoucí k podobným následkům). 

Tento způsob tedy doporučujeme všem skupinovým hráčům.

V případě, že jste rození sólisté (nikoli Sofisté, byť moudrost antických filosofů se vám bude jistě při zkouškách taky hodit) a právě onen zmíněný bič nad sebou nesnesete vrhněte se směle do samostatné přípravy, zde je samozřejmě nutná poněkud větší sebedisciplína, ale jak říká Mary Poppins „Stačí chtít a rázem vše je možné.“ Úspěch při zkouškách vám sice v tomto případě nezaručí náprava nezdárných dětí a vedení je k větší zodpovědnosti (nebudete-li tedy tím nezdárných dítětem vy sami) nýbrž systematická, samostatná a zodpovědná příprava. 

Ať už však zvolíte jakýkoli způsob přípravy je důležité seznámit se také s formátem zkoušky. I jedince, s perfektní angličtinou, mnohdy překvapí typy zadaných otázek či způsob jejich formulace, důležité je číst pozorně zadání a nenechat se rozhodit počáteční nejistotou. Pro to abyste si mohli předem „ošahat“ nejčastější typy úloh vám nejlépe poslouží učebnice pro tento účel určené. Za společnost Cambridge doporučujeme cvičebnice testové řady od Cambridge University Press– v každé takové knize (pro každý typ zkoušky je vydán speciální titul) naleznete 4 ukázkové testy z předchozích let s výsledky –

sami si tak můžete své reálné schopnosti či slabé stránky rovnou ověřit. 

V případě, že vám dělá problémy zejména gramatika (je-li tomu tak vězte, že nejste jediní, například má mentální kondice začíná klesat již u prvního kondicionálu a u toho třetího je již ona kondice zcela v koncích) doporučujeme knížku od Murphyho, konkrétně tedy Essential Grammar in UseEnglish Grammar in Use(jedná se o dvě verze obtížnosti – první spíše pro zkoušku PET, druhá pak spíše pro FCE či dokonce CAE), poté ještě Cambridge University Press vydává tenké knížečky (ne však tenčí než Tomanovy měsíce, nejásejte) English Cambridge readers, které zase skvěle prověří vaše čtenářské skills a slovní zásobu (opět existuje více verzí podle vaší aktuální úrovně).

Nyní vás možná při výčtu titulů polil pot a začaly se vás zmocňovat záchvaty paniky (myslím, že vedle knihkupectví by se měly povinně zřizovat prodejny sedativ). Nyní mi nezbývá než umocnit vaše zoufalství větou světoznámého pána se zálibou v doutníčcích: „Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.“ Ne, samozřejmě nyní žertuji, byť se vám může zdát příprava náročná je třeba si uvědomit, že v případě neúspěchu jde život dál a svět se nezboří (nyní zazněla typická výmluva maturanta 2 měsíce před konáním zkoušky dospělosti), A navíc, test se dá skládat opakovaně. Proto se nenechte opanovat nervozitou, mnohdy přehnaný stres a napětí jen plodí zbytečné chyby, kterých byste se jinak nedopustili. Zachovejte tedy klid buddhistického mnicha či po vzoru Epikurejců uveďte svou duši do stavu ataraxie a vězte, že výsledky budou lepší, než jste si jen dokázali představit.

Nyní k další palčivé problematice. Peníze!

Mnohé z nás samozřejmě napadá otázka, zda existují i formy přípravy, za které není nutné platit, protože co si budeme říkat, mnozí z nás jsou na tom s penězi poněkud bídně a naše vůle pracovat také není velká, nechceme-li tedy zrovna rozprodat své ledviny na černém trhu je jen málo způsobů, jak se k financím dostat. Odpověď zní: ANO (použití hůlkového písma odkazuje na zdůraznění výrazu, nikoli mou politickou příslušnost!) Na stránkách Cambridge Assessment English www.cambridgeenglish.org/cz naleznete cvičné testy, které jsou vám zdarma k dispozici a můžete si tedy dané učivo doma vesele procvičovat a podle daných testů se učit se učit se učit (autor citátu z ideologických důvodů neuveden –pozn.redakce).

A jde to i on-line ?

Špatnou zprávu mám nyní pro počítačové mágy, novodobé Stevy Jobse a jim podobné, jediné, co totiž společnost Cambridge nenabízí jsou online výukové kurzy, ne snad proto, že bychom se bránili technickému pokroku, ale z mnohaletých zkušeností jsme dospěli k názoru, že osobní účast na výukových hodinách Vám dá mnohem více, než online kurz. A navíc, na kurzech můžete potkat spoustu zajímavých a inspirativních lidí… a třeba i svoji budoucí lásku! No považte nyní už nemůžete jinak než se na kurz přihlásit, promarnit svou životní šanci by bylo doslova hříchem (Rozjařený tón, který nyní připomínal spíše prodavače v teleshoppingu mi prosím nyní odpusťte – Tak co tomu říkáš Horste, odpustíš mi to !??)

A k čemu, že jsou naše zkoušky vlastně dobré!?

Inu, krom aspektů výše jmenovaných, kterými byli nalezení životní lásky na poli vzdělávacího institutu či Damoklův meč v podobě samotné zkoušky, jež vás snad i přinutí se na zkoušku připravit (i tyto důvody by již bohatě stačily) je to pak také samozřejmě použitelnost získaných certifikátů v praxi!

Námi nabízená škála zkoušek je vskutku široká, nejprve je tedy třeba zvážit, za jakým účelem chci certifikát získat a na území jakého státu ho chci užít (v České republice například patří mezi ty méně populární zkouška na úrovni B1 preliminary, ale existují země, kde si právě touto zkouškou můžete nahradit maturitu nebo demonstrovat vaši výstupní úroveň po ukončení určitého stupně vzdělání).

Zkoušky Cambridge English vždy testují jednu úroveň jazyka, tzn. A1, A2 apod. Jsou nabízeny pro všechny jazykové úrovně podle mezinárodní klasifikace jazykových úrovní CEFR a tím pádem umožňují dvě hlavní věci:

 • Postupně rozvíjet jazykové dovednosti krok za krokem od nejnižší úrovně až po tu nejvyšší
 • Každý člověk s jakoukoliv úrovní angličtiny si může v daný moment vybrat právě tu zkoušku, na kterou zrovna „dosáhne“ (myšleno jazykově) a pak postupovat dále.

Některé zkoušky jsou v ČR méně populární a jiné velmi oblíbené, jako např. B2 First (FCE), která má široké uplatnění v praxi.

Nyní k dotazům z lidu!

Jednou z otázek, které jste nám položili bylo, jak postupovat nacházím-li se na rozhraní 2 úrovní (v tomto případě B2 a C1), zda v takovém případě raději sázet na jistotu a udělat si zkoušku B2 či projevit statečnost středověkého rytíře a vydati se do litého boje s větrnými mlýny… pardon s těžší úrovní testu. My doporučujeme riskovat, překročit Rubikon (načeš jsme od středověku volně přešli k antice) a vrhnout se na test vyšší úrovně, jen je třeba dát si pozor na fakt, že mezi úrovní B2 a C1 už je poměrně velký rozdíl a to zejména ve slovní zásobě (vy jste však po dnešním antickém putování nepochybně nabyli výmluvnosti Cicera, tedy je jisté, že vám slovní zásoba nebude dělat problém). Navíc Cambridge umožňuje zisk tzv. Extended Certificate, což v praxi znamená, že přihlásíte-li se na zkoušku určité obtížnosti (například právě C1), ale nedosáhnete úrovně touto zkouškou požadované, můžete přesto získat certifikát, jež vám zaručuje, že jste dosáhli úrovně o stupeň nižší, tedy v našem případě B2. 

Možná vás také lehce matou názvy zkoušek, které dřív bývaly jiné (např: FCE, CAE apod.), dnes se pro jejich označení užívá písmen abecedy a čísel, které v rámci chronologické posloupnosti určují postupně se zvyšující úroveň zkoušky (podrobnosti naleznete na našich stránkách).

Poté jste se ptali, zda je možné vyzkoušet si takový test nanečisto (vždy jsem přemýšlela, jak tento název vznikl, protože na způsobu nanečisto nevidím nic nečistého, ale to by bylo na delší úvahu…) Ano, možné to je. Na několika místech České republiky si můžete vyzkoušet tzv. Mock test(cvičný test), jež je na některých místech nabízen bezplatně a na některých je nutné hradit za něj poplatek (to jest pro ty, co ty své ledviny již prodali), v každém případě je však tento postup skvělým způsobem, jak si předem vyzkoušet celý průběh testu.

Na mysli nemusíte klesat ani v případě, že jste dyslektik, dysgrafik (jste-li asociál asi vám moc nepomůžeme) či jiný fik, v takovém případě vám k času na konání zkoušky bude přičteno 25% z celkového času. Vstříc vám vyjdeme i v případě zrakových či sluchových obtíží, jen je třeba mít na paměti, že vždy vyžadujeme potvrzení od lékaře, které od vás bude vyžádáno po zkontaktování centra, kde se rozhodnete zkoušku konat (doporučujeme centrum kontaktovat alespoň 3 měsíce předem). Tak tedy hodně štěstí při přípravě a s chutí do toho však víte, jak se zpívá (nebo možná spíše zpívalo): „Kupředu, zpátky ni krok.“ (citace opět neuvedena).

Dle Broňova (níže publikované) videa sepsala Eliška Kaňová 🙂

Continue Reading

10 chyb, které dělá v angličtině každý začátečník

Chyby dělá každý a je jedno, jestli zrovna spletete poměr mouky a cukru v receptu na bábovku a nebo uděláte chybu v anglické větě – což je přesně ten případ, který dnes bude zajímat nás (je mi zcela jasné, že jste se už všichni těšili na ten recept).

Inu po vzoru tety Kateřiny z legendárního Saturnina pronesu nyní přísloví: „Žádný učený z nebe nespadl.“ Dnes se tedy podíváme na 10 vět, ve kterých dělá chyby každý začátečník (a někdy i ten učený). Nyní vám postupně ukážu oněch 10 vět v češtině a vy si je sami zkusíte přeložit do angličtiny, platí? Vůbec se nelekejte, když se vám povede udělat několik chyb je to přirozené a příště to jistě bude lepší, protože trpělivost přece přináší růže! A kdo tvrdí, že nechybuje je lhář. A kdo lže ten i krade a do pekla se hrabe …no zkrátka teta Kateřina by ze mě měla radost. Tak jdeme na to. První věta zní.

1.Moje sestra má šestnáct let, má dva metry a zítra má narozeniny. (Tato věta vyvolává ve mně obavy, že Američané to s tím množstvím růstových hormonů v krmivu trochu přepískli)

Správné znění věty jest:

My sister IS sixteen (years old), she IS two metres tall and it IS her birthday tomorrow.

Možná jste bez váhání přeložili slovo mít jako „have“ ale nenechte se zmást – slovo „have“ užíváme pouze v případech, kdy něco vlastníme. Zde si tedy stačí zapamatovat, že v případě právě výšky/narozenin či věku použijeme slovo „is“. No považte, je to vlastně úžasné – slovo „is“ je nádherně krátké a dvě ukázkové kličky na es dostanou vás nepochybně do stavu nirvány, takže jeho použití v této větě se vám více než vyplatí!

2. Muž viděl muže (mn. číslo), žena viděla ženy.

Zde zcela citelně prosakuje na povrch nihilismus autora této věty, je vidět, jak moc byl rozhořčen faktem, že obě strany musely civět zrovna na představitele svého pohlaví, nikoli toho opačného – jen intenzivně přemýšlím, co to bylo za situaci, při které nenacházel se v zorném poli autorově jediný představitel opačného pohlaví – napadají mě jen jakési podivné psychedelické výjevy jako například sraz profesionálních švadlenek či soutěž o nejhustší plnovous (ačkoli… existují vlastně i ženy, které by se této soutěže mohly účastnit…)

Jistě jste přišli na to, že zde je problém hlavně ve výslovnosti, správně tedy vyslovujeme: 

A man saw men, a woman saw women.

Man /mæn/

Men /men/

Woman /ˈwʊm.ən/

Women /ˈwɪmɪn/

3. Tenhle batoh mne stál dvacet tisíc. (Autor této věty je zřejmě Rothschild nebo vlastní ropná pole na blízkém východě)

Správně větu napíšeme takto:

This bag COST me twenty thousanD.

Zde pozor na slovo „cost“, které je nepravidelné (nepřidáváme tedy „ed“) a také na slovo „thousand“, které zde musí být v jednotném čísle (nesmíme tedy přidat „es“ – to stejné platí pro stovky či miliony).

4.Potkali jsme se tam s mojí ženou – v reálném životě je třeba dávat si pozor na ženy, zde však není problematickým „women“, nýbrž „meet“, které v češtině užíváme s předložkou, to však neplatí v angličtině, zde používáme tedy slovní spojení: „meet somebody“, nikoli „meet with somebody“. Pozor také na to, že musíme použít „I“ nikoliv „we“ jinak bychom totiž byli minimálně tři :). Nyní už vám tedy musí být jasné, že správná věta zní:

I met my wife there.

5. Nejdříve jsem zalhal, pak jsem položil její oblečení na stůl a pak si lehnul. (…po dvou týdnech si sousedé všimli, že dotyčnou již drahnou dobu neviděli a Sherlock Holmes počal své pátrání… ne opravdu, nezdá se vám tak jako mně, že vypravěčem je masový vrah přemýšlející, kam ukryje tělo oběti, jejíž oblečení právě pohodil na desku stolu!?). O to však nyní nejde, zkuste mi povědět, jak byste danou větu formulovali v angličtině (dejte si pozor zejména na slova: lhát, položit a ležet.)

No správně, slyším, že jste všichni řekli:

First, I LIED, then I LAID her clothes on the table and then I LAY down.

A co že je největším kamenem úrazu? Určitě časování. S dovolením vám pomůžu rozpisem.

 • Lhát: lie – lied – lied 
 • Ležet: lie – lay –lain
 • Položit: lay – laid –laid

Jak vidno, tak sloveso lhát a ležet mají stejný přítomný čas, ale aby to nebylo nudné, tak mají rozdílené časy minulé. Já si rozdíl pamatuji tak, že si říkám, že lidé si pravidelně lžou, a proto je sloveso lhát pravidelné. Aby to bylo ještě zajímavější, tak minulý čas slovesa ležet je stejný jako přítomný čas slovese položit.

6. Myslím si, že je to dobrá věc. Jak jen napsat tohle!? 

…no správně, samozřejmě mate všichni pravdu a správně jste řekli:

I think it is a good thing.

Zde pozor na výslovnost slov myslet si a věc, které jsou v angličtině velmi podobné, opět si pomůžeme rozpisem.

Think /θɪŋk/

Thing /θɪŋ/

Na tento prapodivný znak jsme narazili již minule, byť to vypadá, že jde o vajíčko, ze kterého se každou chvíli vyklube T-rex (v takovém případě, chraň nás pánbůh i všichni svatí) není tomu tak, jde jen o zákeřný to zvuk. A jak ho přesně udělat? Jazyk mezi zuby a jenom foukat ven – nepřízvučné 🙂

7.Moderátoru (zpráv) to sako nesedělo – bylo příliš volné. (Zde bych se ráda zastala moderátora – jistě šlo o expresi jeho módního stylu a to, že bylo sako poněkud volnější není odsouzeníhodné – vždyť i McLeanův jester nenosil sako zrovna vypasované a přesto od 60. let sklízí se svými outfity jeden úspěch za druhým… takže pokud onen moderátor nezašel do přílišného extrému a neoblékl si sako zděděné po Mama Cass, nevidím v tom až takový problém). 

Nebudeme zde však rozebírat moderátorův módní vkus a raději se zaměříme na správné znění věty, které je:

The jacket didn’t FIT the PRESENTER/ANCHORMAN – it was too LOOSE.

A v čem tkvěl chyták tentokrát? Tak poslouchejte: Moderátor totiž není „moderator“? Well, yes and no 🙂 „Moderator“ je něco jako „prostředník“ či „vedoucí debaty“ tedy například pan Moravec z české televize je „moderator“ neboť moderuje diskuze politiků ve svém pořadu. Ovšem pokud mluvíme o člověku, který nám večer čte zprávy, tak je třeba užít „presenter“ či „anchorman“. Také pozor na rozdíl mezi „fit“ a „suit“. Pokud vám něco sedí velikostí, říkáme „fit“ („Wow, this is exactly my size, the shirt really fits me!“), „suit“ pak znamená sedět ve významu slušet, vypadat v tom dobře („Wow, this pink shirt really suits you, you look really great in it!“). A jenom pro jistotu „loose“ z dvěm „o“ je „volný plandavý“, kdežto „lose“ s jedním „o“ je pak „ztratit“ či „prohrát“. Pokud tedy nechcete být „loser“ nezapomeňte psát „loser“ s jedním „o“ 🙂

8.Utrácím hodně peněz za knihy a cibule. (Tahle věta musela vzejít z kanceláře naší školy, je totiž nutno zdůraznit, že množství cibule používané pro dochucování jídel ve školní jídelně přinejmenším 10x překračuje doporučenou denní dávku této zeleniny… jen mě lehce znepokojuje skutečnost, že na půdě školy se tím pádem nachází minimálně 5 kg využitelné síry… vzhledem k tomu, že síra bývala základní složkou střelného prachu, kdoví, co na nás paní ředitelka chystá…no raději konec těchto úvah…)

Tato věta se správně píše:

I SPEND a lot of money ON books and onions.

Možná vás překvapí, že utrácet za něco není „spend for“, jak by nás to svádělo říci, ale „on“. A abychom si to procvičili – poprosím vás o překlad otázky „Za co utrácíš nejvíce peněz?“ Hm? Super! – „What do you spend most money on?“ A jaká je vaše odpověď? 🙂

Onion /ˈʌn.jən/ – zde je třeba si dát velký pozor na výslovnost a neříkat zde /i/ 🙂

9. Navštěvuji školu, co je za rohem. (Přesto chodím každý den pozdě a vymlouvám se na MHD, hodilo by se dodat …to je totiž zcela klasická situace u žáků, kteří mají školu 300 m). 

Není však čas zaobírat se nezbednými žáky, pro nás je důležité znění věty, které je:

I ATTEND a school that is (A)ROUND the corner.

Zde se velmi často dělá chyba, pokud použijte „visit“ – visit je totiž navštěvovat ve smyslu, jednou za čas se zastavit – přijít na návštěvu 🙂 Druhý možný problém je „za rohem“ – zde není možné použít často slýchané „behind the corner“ ale musí být „around/round the corner“. „Behind“ by znamenalo, že je to za rohem, ve smyslu, schovaný za rohem, jako člověk, který se za ním schovává. Kdežto za rohem ve smyslu blízko či umístění musí být „(a)round the corner“.

10. Studuji nejlepší vysokou školu na světě.

Jistě jste všichni řekli: I study AT the best UNIVERSITY IN the world.

Zde můžete narazit rovnou na tři chytáky! (Všechna čest této větě, povedlo se jí na krátký prostor vtěsnat mnoho komponentů – trochu mi tím připomíná náš obývák…). První tedy je, že často lidé říkají „I am studying“. To by ale znamenalo, že tu školu studuje právě teď, což ale nejspíše není pravda, protože člověk studuje (doufejme) vysokou školu (či jakoukoliv jinou) delší dobu, není to záležitost minut, hodin či dnů. Proto musí být „I study“. Další možný problém je, vynechaná předložka „at“ – tedy „I study university“ – zde by ovšem ta věta znamenala, že studuji tu školu, její historii, architekturu atd. (stejně jako „I study English“). Pokud jsem ale studentem školy, tak musí být „I study AT school.“. Poslední teoretický možný (i když ne tak často slýchaný) problém je použít „high school“ pro vysokou školu. Na rozdíl od „basich schoool“ „high school“ skutečně existuje, nicméně je to střední škola (v Americké angličtině) 🙂

Jste skvělí, že jste se mnou vydrželi dočíst až do konce, užívejte života a angličtiny a těším se na vás u dalšího článku nebo videa. Zde ještě máte zajímavé odkazy, které by se vám mohli při dobrodružném studování angličtiny hodit.

No more Czenglish I (gramatika a slovní zásoba): http://bit.ly/2Jqm1Ez

No more Czenglish II (předložky a výslovnost):http://bit.ly/2Ps17ua

Dle Broňova videa sepsala Eliška Kaňová 🙂

Continue Reading

Jak vyslovovat S na konci slov v angličtině?

Nene, nestal jsem se logopedem a nemám v plánu erudovat vás v problematice čtení sykavek. Dokonce jsem se ani nedal na dráhu profesionálního zaklínače hadů, k čemuž bych správně vyslovené es nepochybně potřeboval víc, než kdekoli jinde!

Kdepak, ani jedna z variant není správná, dnes jsem se rozhodl naučit vás, jak správně vyslovovat es na konci slov v angličtině!Možná si stejně jako já říkáte: „Slyším es, čtu es.“ (Také se vám nyní vybavila scéna ze slavné trilogie Slunce seno o svatební košili?). Ovšem není to tak snadné. A dnes si ukážeme, jak na tuto problematiku vyzrát! (A pevně doufám, že mé podání bude srozumitelnější než lekce gramatiky s Helenou Růžičkovou). Ve skutečnosti existují 3 možnosti, jak můžeme es na konci slov přečíst! Nejdůležitější je zaměřit se na to, jaké písmeno se nachází před koncovkou s!

V případě, že vidíme před koncovkou neznělou souhlásku, čteme ji klasicky tak, jak se píše, tedy s /s/. Důležité je však samozřejmě vědět, jaké souhlásky jsou neznělé. Ani tuto informaci vám nemusím tajit! Jsou to: p, t, k, f, θ (posledního jmenovaného se neděste, vypadá sice jako prázdná množina v matematice, či nepovedené velikonoční vajíčko, ale to znak, který říká, jak se čte „th“). Mezi příklady slov řadících se do této skupiny patří třeba: looks, cats či pets. Hlavně se nelekejte mé výslovnosti ve videu (pokud se ně budete také dívat), pro lepší demonstraci ji poněkud přeháním (a nebo za to může mé dramatické nadání, které mě provází již od plenek!?)

Situace se zcela mění objevíme-li před koncovkou hlásku znělou! V takovém případě totiž čteme es v daném slově jako zet /z/. Mezi znělé hlásky řadíme: b, d, g, v, l, r, m, n, ŋ, ð (zde si u posledních dvou nemusíte hrát na Jeana-Françoise Champolliona a luštit tyto znaky tak složitě, jako slavný egyptolog hieroglyfy, stačí si zapamatovat, že předposlední znak čteme jako en s náznakem g na konci a poslední je vlastně takový znělý brácha od θ). Vidíte, teď už to nikdy nespletete!  Ale ještě pro jistotu uvedu pár příkladů. Zet na konci slov čteme třeba v těchto případech: calls, loves, dogs a mnoha dalších.

Třetí kategorií jsou slova končící na sykavku. Za sykavky jsou v angličtině považovány tyto znaky:s, z, ʃ, ʒ,tʃ,dʒ (pokud si ani zde nejste jistí výslovností koukněte se do videa). Za sykavky přidáváme v psané formě vždy e (čteno i) a koncové es čteme jako zet. Výslovnost je tedy /iz/. Příklady takových slov jsou třeba: watches, misses nebo kisses (obzvlášť užitečný příklad vzhledem k blížícímu se vánočnímu období a spoustě jmelí okolo). Rozhodně se nepokoušejte vyslovovat výše uvedená slova bez přidání e /i/. Při vyslovování právě třeba slova kisses bych svým spellingem /kisisss/ připomínal opravdu spíš výše zmíněného zaklínače hadů než anglicky mluvícího jedince. (Což mne ovšem přivádí na myšlenku, že by nebylo špatné stát se anglicky mluvícím zaklínačem hadů!)

 A na závěr samozřejmě nemůže chybět malý testík, souhlasíte? Já vám vždy ukážu nějaké slovo, vy ho zkusíte vyslovit a poté vám prozradím správnou výslovnost. Tak, jdeme na to, zkuste si říct nahlas slova:

buses, books, changes, cliffs, plays, sings

No, jak vás tak slyším, jde vám to výborně! Doufám, že vám článek pomohl a naučili jste se něco nového!  Moc děkuji za pozornost.

Continue Reading

10 měst a států, které vyslovujete špatně

Také už jste někdy urazili příslušníka cizí národnosti tím, že jste špatně vyslovili název jeho státu, či města, ve kterém žije? Nebojte se, nejste sami!

Například výslovnost státu Kolumbie mi dělala dlouhou dobu problémy. Jednou jsem dokonce naštval svou kolumbijskou studentku z Oxfordu tím, že jsem zkomolil název její rodného hroudy… ostatně není se čemu divit, koho by to neurazilo …k mé radosti mě však neodsoudila ke sto rokům samoty, jako to udělal nejznámější kolumbijský spisovatel Gabriel García Marquez hrdinům svého románu, ale odpustila mi. Aby se však něco podobného nestalo i vám pamatujte, že správná výslovnost tohoto temperamentního státu plného barev a hudby je /kəˈlɒm.bi.ə/.

Dalším často špatně vyslovovaným státem je Ukrajina. Tady spoustu lidí překvapí, že se vyslovuje /juːˈkreɪn/!

Třetím pánem (tedy vlastně státem) na holení je Lichtenštejnsko. Výslovnost tohoto nádherného maličkého státu je skutečným oříškem, ale věřím, že vy ji hravě zvládnete! A zní takto /lɪk.tən.staɪn/.

Bill Clinton, rodák z Arkansasu by vás jistě nepochválil, kdyby zjistil, že název jeho státu vyslovujete špatně! A jak je to tedy správně? No přeci /ˈɑː.kən.sɔː/. Vydíte, nyní jste si svou bravurní výslovností naklonili na svou stranu nejvýznamnějšího arkansaského rodáka!

Čtvrtým v pořadí není stát, nýbrž nádherné skotské město s názvem Edinburgh. Nenechte se však zmást, zde se psaná forma velmi liší od té mluvené! Správná výslovnost je totiž /ˈed.ɪn.bər.ə/! Zajímavé, že!?

A nyní si dáme pěkně pikantní omáčku! Ne, opravdu jsem se nespletl, páté v pořadí je totiž okouzlující, pompézní město, které je každé tři roky pořadatelem jednoho z nejstarších hudebních festivalů- Three Choirs Festival, a které se pyšní nádhernou katedrálou. Správně, je to Worcester! A jak, že se tedy toto město vyslovuje? No přece /wʊs.tə/!

Kam jinam bychom se ještě mohli společně vydat než do Kalifornie, konkrétně do Yosemitského národního parku. Tento park se rozkládá na ploše 3081 km2 a v roce 1984 byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO! Ale víte jak vlastně jméno výše zmíněného parku vyslovit …no přece /jəʊˌsem.ɪ.ti/ National Park. Vídíte teď se už nikdy nespletete.

Nyní čtěte opravdu pozorně protože dalším často komoleným slovem je přídavné jméno polský. Pokud tedy nechcete skončit s borščem vylitým na hlavě od nahněvaného Poláka (boršč je oblíbeným jídlem nejen v Rusku, ale i v Polsku) vyslovujte ho /ˈpəʊ.lɪʃ/.

Posledním čili desátým slovek je České republika. Řeknete si: „To je přece snadné“, ale divili byste se, kolik studentů zapomíná na člen. Před pojmenováním státu nesoucím ve svém jméně charakteristiku státního zřízení jako například: Kingdom, Republic, Federation atd. píšeme vždy the. Tak na to pamatujte 🙂

Mimochodem, stejnému tématu se také věnuji v následujícím videu 🙂

Continue Reading

Otestuj si gramatiku (zdarma) aneb velký test základů anglické gramatiky!

Součástí mého nového kurzu základů anglické gramatiky (www.bit.ly/AZkurz) je také velký vstupní či výstupní test. Ten vám buď pomůže ukázat vaše slabá místa anebo si na konci kurzu ověřit, jestli už vše opravdu zvládáte na jedničku 🙂

A protože vás mám rád všechny (nejenom ty, co si koupili můj kurz :)), nabízím vám také (samozřejmě zdarma) možnost otestovat si svoji gramatiku v mém testu. Test se věnuje 29 základním oblastem gramatiky, které jsou probírané v kurzu. Obsahuje 55 otázek, každá má na výběr ze čtyř možných odpovědí a vždy pouze jedna z nich (dle mého názoru) je správná 🙂

Připravení nechat se otestovat! Tak pojďte na to! 🙂

Kvíz spustíte tlačítkem "start quiz"

Je mi opravdu špatně, budu zvracet.
V kolik přijíždí vlak z Vizovic?
Všechno pivo bude vypito Broňou.
Ne, to není Tom Hanks, to je můj učitel angličtiny.
On nikdy nelíbá psy a nikdy nesleduje televizi.
Když jsem byl malý, tak jsem byl tlustý.
Cítil jsem se osamělý, a tak jsem se stal učitelem.
Nemíval jsem rád angličtinu.
Až budeš v Brně, zavolej mi.
Uměla jsi jako malá holka plavat?
Co bych měl teď dělat? Kam mám jít?
Ještě jsem nepřeložila všechny věty.
Je tvoje sestra sama doma?
Někdo byl pod stolem.
Včera jsem viděl Karla. Myslím, že na někoho čekal.
Za dva měsíce se berou.
Včera jsem musel celý večer pít pivo.
Už by tu měl být.
Slyšel jsi to? Martin odjel včera do Kanady!
Já to viděl, ona to slyšela a on to ukázal.
V mém autě jsou čtyři lidé.
Nebyla hezká, ale byla bohatá.
Ten dopis bude poslán, než se vrátíte.
Nepůjdu tam, už jsem tam byl.
Šel jsi tam včera?
Většinou to dělám já, ale dneska to dělá Martin.
Nebylo to uděláno pořádně.
Říkal jsem ti, že se to stane.
Otevřeš mi prosím dveře?
Někdo tu je.
Myslíš, že bude v létě teplo?
Píšu emaily už téměř dvě hodiny. Už jsem napsal asi sto emailů.
Možná o tom (ona) neví.
Kam jdeš? Jdu do hospody.
Ona seděla, já stál a její rodiče se na nás dívali.
Když jsme tam dorazili, ta práce byla dokončována.
Vypadá hrozně, co dělala?
Bojím se, že si na to nikdy nezvyknu.
Slibuji, že se budu učit anglicky častěji.
Co děláš tohle úterý večer? Hraju s Martinem šachy.
Vánoční dárky jsou právě otevírány.
Nesmíš mu to říct!
Jak dlouho tu čekáš?
Kde bydlí ten krásný učitel?
Možná budeš mít štěstí, a ona řekne ano.
Chtěla byste se se mnou dnes učit anglicky?
V celé restauraci byli pouze tři lidé.
Nemůže to být pravda, já tomu prostě nemůžu uvěřit.
Podívej na něj – běží nahý!
Gabi se hodlá stát slavnou vědkyní.
Pomeranče nejsou pěstovány v Norsku.
Dorazil jsem do práce, podíval se na šéfa a začal plakat.
Když Tomáš přišel, tak jsme jedli večeři.
Chtěla bys přeložit ještě jednu větu? Ano, to bych chtěla.
Přeložil jsi někdy 55 vět v jeden den?
Kvíz spustíte tlačítkem "start quiz"
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

 

VYHODNOCENÍ KVÍZU

Teď byste asi čekali, že vám napíšu, že tolik a tolik bodů znamená, že vaše angličtina je tak a tak dobrá, že? 🙂 Já bych to udělal hrozně rád, ale to bych si to cucal z prstu…

Aby člověk dokázal opravdu správně určitě úroveň angličtiny, tak musí vytvořit mnohem komplexní test, který testuje opravdu lehké věci, ty středně těžké i ty opravdu náročné, musí testovat nejen gramatiku a nejen A, B, C, D. Mít opravdu propracovanou metodologii atd. A já si nechci hrát na to, že já jsem takový dokonalý test vytvořil.

Všeobecně bych ale řekl, že pokud máte:

0 – 20  Zdá se, že jste spíše začátečníci či vás zatím anglická gramatika trošku straší. To samozřejmě není žádné neštěstí (jsou na světě mnohem důležitější věci :)). Nicméně možná by bylo by super na ní (postupně) zapracovat. Ať už tak, že si pořídíte můj kurz anebo jakkoliv jinak 🙂 Skvělý zdroj je třeba stránka helpforenglis.cz.

21 – 40 Great job! Základy anglické gramatiky už zdá se máte, občas ale někde chybí nějaká ta cihlička… A tak by možná by bylo super ty chybějící části dobudovat, ať váš dream English house stojí pevně na svém místě. Samozřejmě to můžete udělat pomocí mého kurz, ale dalších možností je také spousta. Skvělá je například kniha English Grammar in Use 🙂

41 – 50 Amazing job! Zdá se, že základy vaší angličtiny stojí pevně na svém místě. K tomu moc gratuluji! S tím, co umíte už si určitě vystačíte ve všech základních situacích, a to je naprosto skvělé – spousta lidí sní o takové angličtině, kterou máte právě vy. Pokud byste chtěli svoji gramatiku ještě vylepšit, či vychytat případné „díry“, tak se určitě můžete pustit do studia mého kurzu, ale i tak už je vaše angličtina skvělá 🙂

51 – 55 Super amazing job! Vaše gramatika je už zcela pevně usazená na kvalitních základech. Je mi líto, že se v kurzu nejspíše nesetkáme – myslím si totiž, že by vám už moc nového nepřinesl – prostě jste už teď naprosto skvělý a k tomu opravdu MOC gratluji! You are English grammar stars! 🙂

Zde se na vás těší můj nejnovější a nejvypiplanější online kurz Základy anglické gramatiky od A do Z

Continue Reading

Učení se angličtiny je jako…

SPORT

Mluvení angličtiny je podobné sportu v tom, že se snažíme dosáhnout toho, aby to bylo jako třeba fotbal – přemýšlím o tom, jak vyhrát, kam běžet a jak dát gól, neřeším už vůbec jak hýbám levou a pravou rukou či levou a pravou nohou. Nepřemýšlíte o tom, že na míč se nesmí sahat rukama a že nesmíte hrát mimo ty bílé čáry. To vše je po chvíli automatické. A to je právě náš cíl – abychom i v cizím jazyce (v našem případě v angličtině) dělali tyhle malé věci automaticky. Prostě přijdete na (jazykové) hřiště, prostě hrajete (mluvíte) a blbosti (chyby a detaily) neřešíte 🙂

ŘÍZENÍ

Učení se nového jazyka je vlastně hodně podobné řízení auta. Vzpomínáte si, jak moc jste se na to zpočátku museli soustředit, jak těžké se zdálo ovládat ve stejnou chvíli volant, pedály, řadící páku, a ještě u toho dávat pozor na cestu? Možná jste měli, jako já, intenzivní pocit, že se to nikdy nenaučíte. A pravděpodobně jste to stejně jako já zvládli a teď už to děláte zcela automaticky a bez přemýšlení. No, a pokud vytrváte dost dlouho, tak to stejné se stane i s vaší angličtinou. Schopnost komunikovat v cizím jazyku je totiž mnohem více dovednost než „vědomost“.

LEGO

Pokud budete skládat něco z těch nejmenších kousků, tak je jasné, že to půjde opravdu velice pomalu. Pokud budeme používat kousky větší, tak to půjde (nepřekvapivě) rychleji. A to nás vede k jednomu ze skvělých (a vyzkoušených) způsobů, jak zrychlit svoji schopnost mluvit a také rozumět (zvláště pak rodilým mluvčím). A to je používat (či soustředit se na) „chunks“ – tedy doslova „kusy jazyka“. Je totiž velmi obtížné být plynulý ve svém mluvení, pokud člověk rychle skládá věty slovo za slovem. Nejlépe to bude vidět na konkrétním příkladku. Například věty jako: How are you? What’s your name? I don’t know. Tyhle určitě rychle vysypete z rukávu bez toho, že byste si říkali něco jako „jak se řekne how a v otázce se dává na začátek věty, pak potřebuji sloveso, zde tedy sloveso být, pro druhou osobu jednotného číslo je to are atd… Prostě máte už připravený tento „chunk“ a rovnou ho dáte do konverzace. Tím se vše velmi urychlí a je to mnohem plynulejší. Je tedy skvělé si právě celé věty a fráze zapisovat a učit se jednotlivá slovíčka v kontextu, nikoliv vydržené ze souvislostí.

HOLENÍ

Učení se angličtiny je jako holení se, když to člověk nedělá pravidelně, tak se to brzy ukáže. Můžete se snažit to maskovat či „okecávat“ jak chcete, jediný pohled (či pohlazení po noze) a hned je vše jasné. Prostě je potřeba to dělat pravidelně, stále a znova 🙂

Na stejné téma jsem natočil (jako obvykle) také video:

 

Continue Reading

Nejčastěji užívaná slova v angličtině

Ač to zní neuvěřitelně, tak pouhých 10 slov tvoří celých 25 % průměrného textu v angličtině. Zjednodušeně se tedy dá říct, že pokud je znáte, tak budete rozumět 25 % jakéhokoli textu. Tedy velmi zjednodušeně. Ale stejně, není to skvělé! A která to konkrétně jsou? Určitě vás nepřekvapí, že to jsou takzvaná „gramatická“ nebo „funkční“ slova. Konkrétně tedy:

1     the
2     be
3     to
4     of
5     and
6     a
7     in
8     that
9     have
10    I

Pokud bychom znali 100 nejpoužívanějších slov, tak bychom měli rozumět 50 % (v průměru) jakéhokoli textu. A já věřím, že vy všech těch 100 slov znáte.  Pokud tedy opravdu znáte těchto 100 slov, tak už teď rozumíte minimálně polovině všech textů! Velká gratulace! 🙂

Zde se na ně opět můžeme spolu podívat:

1     the
2     be
3     to
4     of
5     and
6     a
7     in
8     that
9     have
10    I
11    it
12    for
13    not
14    on
15    with
16    he
17    as
18    you
19    do
20    at
21    this
22    but
23    his
24    by
25    from
26    they
27    we
28    say
29    her
30    she
31    or
32    an
33    will
34    my
35    one
36    all
37    would
38    there
39    their
40    what
41    so
42    up
43    out
44    if
45    about
46    who
47    get
48    which
49    go
50    me
51    when
52    make
53    can
54    like
55    time
56    no
57    just
58    him
59    know
60    take
61    people
62    into
63    year
64    your
65    good
66    some
67    could
68    them
69    see
70    other
71    than
72    then
73    now
74    look
75    only
76    come
77    its
78    over
79    think
80    also
81    back
82    after
83    use
84    two
85    how
86    our
87    work
88    first
89    well
90    way
91    even
92    new
93    want
94    because
95    any
96    these
97    give
98    day
99    most
100   us

Určitě jste si všimli, že i zde jednoznačně „vedou“ slova „gramatická“ nad těmi „významovými“.

Pokud byste znali 1000 nejpoužívanějších slov, tak byste měli rozumět v průměru 75% jakéhokoli textu. Pokud byste chtěli rozumět 90%, tak už by bylo třeba znát asi 7000 slov. Pokud byste se chtěli dostat o pouhých pět procent výše – tedy na 95%, tak by už bylo třeba znát asi 50.000 slov.

Teď bychom se také mohli podívat na nejpoužívanější slova dle jednotlivých slovních druhů, co říkáte? Konkrétně tedy na 25 nejpoužívanějších podstatných jmen, sloves a přídavných jmen. Tak schválně, jaké myslíte, že je nepoužívanější podstatné jméno? Hm? Wow! Tak pokud jste řekli „time“, tak se klaním až k zemi! 🙂

Zde je pak můžete spatřit všechny hezky pohromadě. Mimochodem, je tu nějaké, co vás překvapilo? Mne možná trošku slovo „government“ – asi lidé rádi mluví a píší o vládě 🙂

1       time
2       person
3       year
4       way
5       day
6       thing
7       man
8       world
9       life
10      hand
11      part
12      child
13      eye
14      woman
15      place
16      work
17      week
18      case
19      point
20      government
21      company
22      number
23      group
24      problem
25      fact

Po podstatných jménech je čas posvítit si na nejpoužívanější slovesa. Opět mi to nedá vás „nevyzkoušet“ – tak schválně, které myslíte, že je nejčastěji se vyskytující sloveso? Hm? Skvělé! Věřím, že jste to uhodli a opravdu to je „be“ 🙂 Zde je pak kompletní přehled 25 nejčastěji užívaných sloves v angličtině:

1       be
2       have
3       do
4       say
5       get
6       make
7       go
8       know
9       take
10      see
11      come
12      think
13      look
14      want
15      give
16      use
17      find
18      tell
19      ask
20      work
21      seem
22      feel
23      try
24      leave
25      call

A na závěr tu pro vás mám 25 nejčastěji užívaných přídavných jmen. A kdo myslíte, že jim vládne – tedy které z nich je to vůbec nejužívanější? Hm? Pokud jsem slyšel dobře a vy jste skutečně řekli „good“, tak moc rád odpovídám „Good job!“, neboť je tomu skutečně tak. A opět tu mám pro vás kompletní seznam těch 25 nejčastěji užívaných.

1       good
2       new
3       first
4       last
5       long
6       great
7       little
8       own
9       other
10      old
11      right
12      big
13      high
14      different
15      small
16      large
17      next
18      early
19      young
20      important
21      few
22      public
23      bad
24      same
25      able

Pokud si teď říkáte: ,,odkud to ten Broňa tak přesně ví, to to jako počítal?” Tak já prosím vycházím z Oxfordského korpusu, což se dá zjednodušeně popsat jako „sbírka“ článků, textů, rozhovorů atd. Tuto sbírku lze pak dále analyzovat a získávat z ní zajímavé údaje. Většinu z věcí, které jsem zde prezentoval, jsem čerpal z článku zveřejněného na stránkách Oxfordského slovníku. Odkaz je pak zde:

https://en.oxforddictionaries.com/explore/what-can-corpus-tell-us-about-language

PS: Stejnému tématu se věnuji také v tomto videu:

Continue Reading

Jak číst anglicky (už od začátečníků)

Pokud milujete knížky tak jako já a zároveň byste rádi vylepšili svoji angličtinu, tak jste se možná rozhodli, že budete číst knížky v angličtině. Sbohem česká četbo! Sehnali jste si hned nějakou anglickou knihu, otevřeli a začal a číst a… a uvědomili si, že tomu vůbec nerozumíte, že čtete hlavně slovník a že je to strašná nuda a že to tímhle tempem dočtete těsně před tím, než půjde váš čerstvě narozený synovec do důchodu…

Pokud vám tohle zní povědomě, tak bych vám rád řekl, že rozhodně nejste sami. Já si například prošel přesně tím samým – velmi chytře jsem si jako svoji první knihu vybral Pána prstenů… A samozřejmě to byla katastrofa…

Pak jsem ale objevil něco úžasného. Něco, co mi změnilo život, něco co se jmenuje… GRADED READERS! O co se přesně jedná? Jedná se o zjednodušenou četbu. Většinou je to nějaká slavná kniha, třeba jeden detektivní příběh Sherlocka Holmese. Který je přepsán tak, že je v něm použit pouze určitý počet slov, je tedy zjednodušen. Existuje většinou 6 či 7 úrovní. Pokud máte knihu v úrovni 0 (říká se jí nejčastěji „starter“), tak obsahuje pouze 200 základních slov (+ samozřejmě jména či nějaká slovíčka nutná pro příběh), ale v podstatě to znamená, že pokud umíte 200 základních slovíček (jako yes, no, blue, book, read, go, sleep, beer, holiday, love atd.) tak můžete číst knihy. Není to úžasné!

Pro představu, taková kniha vypadá asi takto:

John, there is something strange here…

Jane, I cannot see anything strange…

John, it is here. I know it. I feel it.

Jane, do not be stupid. There is nothing here.

John! Look! Monster!

Jane, I loved you. Sorry.

John!!! No! No! No!

Pokud postoupíte na úroveň 1, tak máte 300 slov, úroveň 2 má 600 slov atd. až do úrovně 6, která má zhruba 3000 slov. Což je mimochodem údajně přesně tak široká zásoba, která stačí na to, abyste se bez problémů domluvili v téměř každé životní situaci. Přesněji se pak říká, že 3000 základních slov tvoří 85 % běžného psaného textu. Pokud by vás zajímalo, které slova jsou obsažena v těch 3000 základních, tak si zadejte do vyhledávače Oxford 3000 a můžete se na ně podívat 🙂

Mimochodem, je více společností, které produkují zjednodušenou četbu ve skvělé kvalitě, namátkou Penguin Readers, Oxford Bookworms Readers, Cambridge Readers, Macmillan Graded Readers. Velikou kupu jich najdete třeba zde: https://www.kosmas.cz/oddeleni/539/zjednodusena-cetba-readers/?afil=1213

Teď ale ta zdánlivě banální a jednoduše geniální věc –  tím, že stále dokolečka v těch knihách potkáváte stejná slova, tak si pořád a stále opakujete a zabraňujete tak jejich zapomínání. Určitě si také vzpomínáte na testy slovíček ze školy, která jste se před testem rychle naučili nazpaměť (v horším případě napsali na tahák), rychle napsali do testu a zase chvilku po testu zapomněli. Není divu, proč by si náš mozek měl pamatovat slovíčka, která před tím ani po tom nepotřebuje? U graded readers je potkáváte stále znovu, na vyšší úrovni přibydou nová, ale ta stará samozřejmě zůstávají. Vy tedy čtete, užíváte si to, váš mozek běží v angličtině, žije příběhem, a aniž byste si toho vlastně všimli či se tím stihli začít trápit, tak se učíte! 🙂

Názory na to, kolikrát musíte jednotlivé slovíčko použít (přečíst, slyšet či říci), než si je navždy osvojíte, se liší, někdo říká, že 6x, někdo, že 13x, já (znaje se) bych řekl, že tak 60x. Důležité ale je, že přesně tohle vám přináší zjednodušená četba.

Doporučuji začít číst takovou úroveň, která je pro vás lehká, kterou si můžete užít bez zbytečného zastavování a používání slovníku. Jde o to, aby vaše hlava byla v angličtině – vlastně svým způsobem přenesete svůj mozek do anglicky mluvící země 🙂 Postupně je dobré úroveň zvyšovat, ale není potřeba spěchat.

Co určitě nedoporučuji, je každé slovíčko si hledat ve slovníku, či si věty překládat do češtiny. Je lepší pokoušet se pochopit význam ze souvislostí, z kontextu. Když to nejde a slovíčko je těžké, klidně ho přeložte, ale znovu opakuji, čtěte a užívejte si to. Netrapte se se slovníkem. Tohle je navíc skvělý trénink pro skutečný život – až budete mluvit s rodilým mluvčím, také určitě uslyšíte nějaká slova, kterým nebudete rozumět, ale pokud už budete „mít natrénováno“ chápání věcí z kontextu, tak to snadněji zvládnete. Pokud ale budete nějaké slovíčko potkávat stále znovu, nebo je nezbytné pro pochopení toho co čtete, tak si je samozřejmě vyhledejte 🙂

Já mám také osobně moc rád elektronické knihy, protože pokud čtete na vašem iPadu či Kindlu, tak stačí podržet prst na slově které neznáte a během sekundy vám vyskočí jeho vysvětlení nebo překlad. Tahle slova se na Kindlu také automaticky ukládají a můžete se k nim později vrátit.

Já vím, že to určitě není váš případ, ale existuje docela početná skupina lidí, která odmítá uvěřit tomu, že se dají naučit slovíčka z kontextu a pokaždé, když nějaké slovíčko neznají, tak zastaví a hledají si ho ve slovníku. Že to opravdu funguje bylo dokázáno v zajímavém experimentu, kdy lidé, vracející v knihovně v Americe knihu Mechanický pomeranč, dostali test z ruských slovíček, která se objevují v textu a téměř vždy měli správné odpovědi. Jinými slovy z kontextu pochopili, že například droogo je přítel, protože četli věty jako „This is my good droogo Tom.“ Či „You are not my droogo any more because you stole my girl.“ Atd.

Důležité hlavně je, abyste četli to, co vás baví. Pokud milujete (jako já) dobré detektivky a bude toužit po tom znát odpověď na to, kdo safra mohl zabít toho hodného učitele angličtiny a proč, tak je velká šance, že tu knihu dočtete a pokud si ji užijete, tak sáhnete po další. Když ale nesnášíte romantické příběhy a přesně takový začnete číst, hádám, že najednou bude kolem vás tolik urgentních a důležitějších věcí, že knihu rádi vždy odsunete na později.

Chcete začít číst zjednodušenou četbu (skvělé rozhodnutí, mimochodem) a nevíte, jak vybrat tu správnou úroveň? Tak pak není nic lehčího, než si je otestovat následujícím testem:

https://elt.oup.com/student/readersleveltest/?cc=gb&selLanguage=en

Nevíte, kde najít vhodné materiály ke čtení? Stáhněte si můj ebook 222 nejlepších internetových stránek, odkazů, aplikací, materiálů a tipů pro studium angličtiny, kde najdete spoustu tipů a odkazů 🙂

PS: Stejnému tématu se věnuji také v tomto videu:

Continue Reading

Nejlepší stránky a odkazy pro poslech v angličtině

Znáte to, stránek a odkazů je nepřeberně, člověk může strávit dny a hodiny hledáním těch nejlepších materiálů ke studiu, občas najde poklady, občas ale také stráví hodiny marným hledáním něčeho, co opravdu stojí za to.

A protože věřím, že času nemáte nazbyt, a protože jsme opravdu nadšený učitel angličtiny, dal jsem si za cíl sestavit seznam těch nejlepších (a mnou osobně vyzkoušených) stránek a odkazů ke studiu angličtiny. Ty jsem pak všechny „nacpal“ do svého ebooku s názvem 222 nejlepších internetových stránek, odkazů, aplikací, materiálů a tipů pro studium angličtiny (který si můžete samozřejmě stáhnout zdarma, pokud budete chtít – těší se na vás zde: http://brona.cz/newsletter/).

Ale protože vím, že ne každému vyhovuje stahovat si ebook, tak bych se dnes s vámi o ty nejlepší chtěl podělit právě zde. Mimochodem, také jsem nedávno napsal článek o tom, jak na poslech a porozumění v angličtině, tak pokud chcete, těší se na vás zde:

1. ESL Cyber Listening Lab

http://www.esl-lab.com

Úžasné stránky s obrovským množstvím poslechů. Je to zcela zdarma, můžete si vybrat úroveň obtížnosti a také zde najdete množství cvičení a kvízů ke všem nahrávkám!

2. Daily ESL

http://www.dailyesl.com

Stránky s množstvím poslechů a doprovodných textů rozdělených do kategorií dle toho, na jakou věc vás „připravují“ (např. at the airport, at work atd.).

3. CNN podcast

http://podcast.cnn.com

Ideální pro milovníky zpráv, komentářů, světového dění a americké angličtiny.

4 .BBC podcasts

http://www.bbc.co.uk/podcasts/genre/learning

Obrovský výběr souborů ke stažení ve skvělé kvalitě – zde si vybere opravdu každý 🙂

5. Lyrics Training

http://lyricstraining.com

Skvělá stránka, kde můžete procvičovat poslech pomocí svých oblíbených písní (výběr je opravdu nepřeberný). Stačí si zvolit píseň a jednu ze čtyř obtížností. Dle vybrané úrovně doplňujete větší či menší počet slov z texu písně. Úžasná stránka pro all music lovers!

6. British Council – Listen and Watch

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch

Název vlastně říká vše :). Výborně udělané stránky k procvičení poslechu. Najdete zde nejenom spoustu zajímavých poslechů, ale také jejich přepisy. Skvělé je, že zde také máte k dispozici i mnoho různých cvičení ke každé nahrávce. Určitě vyzkoušejte! 🙂

7. Ello

http://www.elllo.org

Ello je úžasný projekt, kde můžete sledovat videa a poslouchat konverzace mezi lidmi z celého světa na nejrůznější témata. Máte na výběr téměř 1 500 videí, kde vždy vidíte, z které země jsou vystupující lidé ve videu. Můžete si vybrat úroveň, obtížnost a téma.

8. News in Levels

www.newsinlevels.com

Každý den minimálně jedna zajímavá zpráva. Vždy nahrávka a její textový přepis. Výběr ze tří různých úrovní. Zajímavá témata a u nejvyšší úrovně je i video.

9. Breaking news English

http://www.breakingnewsenglish.com

Super stránka, o které už jsem psal v kategorii reading, kde si můžete poslouchat (a číst) zajímavé zprávy rozdělené do šesti úrovní. Také je zde ke každé nahrávce spousta cvičení a aktivit.

10. BBC Czech podcasts

http://www.zet.cz/anglicky

Jednoznačně nejlepší podcasty, zaměřené na angličtinu, které znám z Česka – skvěle udělané, přehledně rozdělené do kapitol, vyvážený poměr angličtiny a češtiny a naučí vás toho opravdu hodně. Vřele doporučuji! Svým rozsahem a kvalitou nemají v České republice konkurenci, určitě stojí za to. Zvláště se hodí k poslechu do auta či při cestách v MHD.

11. Librivox

https://librivox.org

Je skvělý projekt, kde lidé dobrovolně načítají knihy, aby si je další lidé (jako vy), mohli zdarma poslechnout. Báječný nápad, že? 🙂

12. Librophile

http://www.librophile.com/#!/audiobooks/popular/free

Další báječná stránka se spoustou nezjednodušených audioknih (legálně) ke stažení.

13. Story Nory

http://www.storynory.com

Procvičte si angličtinu, obzvláště pak poslech, pomocí pohádek aneb úžasně namluvené anglické pohádky i s texty (zdarma) na Storynory.com.

13. Rádio Praha

http://www.radio.cz/en

Víte, že můžete poslouchat či číst v angličtině i zprávy z České republiky? Pravidelně je pro Vás připravuje Rádio Praha.

14. Open Culture

http://www.openculture.com/freeaudiobooks

Stránka Open Culture nabízí kromě obrovského množství knih také cca 900 audio knih ke stažení. Vhodné spíše pro pokročilejší studenty.

15. Fonetiks

http://www.fonetiks.org/dictations/

Procvičte si Váš poslech i „spelling“ na této stránce s krátkými „diktáty“.

16. A Phrase A Song

http://www.bbc.co.uk/czech/specials/717_le_phraseasong/index.shtml

A phrase a song je další z řady skvělých kurzů BBC, tento Vám obohatí slovní zásobu o užitečné fráze prostřednictvím textů písní.

17. American Stories

www.youtube.com/playlist?list=PLd9hCvj34W5gR8u7liXqZeWLsVnhR5ZPV

American Stories je počin Voice of America, který Vám přináší krásně zpracovaných 56 klasických amerických příběhů, ty jsou nejen hezky načtené, ale můžete také sledovat text na obrazovce.

18. BBC Radio 4

https://www.bbc.co.uk/radio4

Radio 4 je jedna ze stanic slavného britského BBC, co ji činí super pro vás, studenty angličtiny. Je fakt, že se jedná o stanici mluveného slova. Můžete poslouchat buď živě nebo si vybrat to, co Vás zajímá z obrovského archivu opravdu kvalitních pořadů. Vhodnější spíše pro lidi s již trošku pokročilejší úrovní angličtiny.

19. Tune in

https://tunein.com

Tune in je místo, kde najdete pohromadě obrovské, ale opravdu obrovské množství podcastů k poslechu – stačí zadat co hledáte (třeba „learning English“), vybrat si co Vás zajímá a začít poslouchat.

20. Espresso English – podcasts

www.espressoenglish.net/podcast/

Na stránce espressoenglish.net najdete mimo jiné i velikou zásobu podcastů, kde si můžete nejen procvičit poslech, ale také si rozšířit slovní zásobu či se dozvědět zajímavé věci ohledně výslovnosti. Poslechy jsou ale spíše pro středně a více pokročilé studenty.

21. Audible

www.audible.com

Audible je asi největší „zásobárna“ audioknih na světě. Patří Amazonu a nejdete zde opravdu všechny knihy, které si jenom můžete představit. Často i úplné novinky či knihy, které u nás ještě nevyšly. Já osobně si platím měsíční předplatné (necelých osm liber), díky kterému si každý měsíc můžu stáhnout jednu aufioknihu přímo do aplikace v mobilu, odkud pak poslouchám při cestování. První měsíc je zdarma, a i když předplatné po měsíci zrušíte, audiokniha Vám zůstane. Já moc rád kupuji Great courses, což jsou super přednášky, které běžně stojí přes 30 liber. Pokud už jste na úrovni, že zvládáte nezjednodušené poslechy, tak opravdu vřele doporučuji!

22. Deep English

https://deepenglish.com/blog/

Deep English je opravdu naprosto úžasná stránka pro cvičení poslechu. Máte zde přes 300 zajímavých článků, každý si můžete pustit ve třech různých úrovních obtíženosti/rychlosti a ke každému z nich máte k dispozici také přepis. Prostě pecka!

23. Audio English

https://www.audioenglish.org

Na této stránce můžete trénovat nejen svůj poslech, ale také si trénovat správnou výslovnost typických frází a výrazů. Zvláštně doporučuji sekci „Dialogues“ kde si můžete vybrat zajímavé téma a zkoušet napodobovat intonaci a přízvuk. Poté si můžete ty samé dialogy zkusit znovu s tím, že jedna osoba je vynechaná (tedy musíte reagovat vy sami) – toto je v sekci Role-play exercise.

Mimochodem, tomu jak na poslech a porozumění v angličtině se věnuji v následujícím videu:

 

Continue Reading

Mýty o učení se (nejen) angličtiny

Máte rádi mýty a legendy? Já ano. ALE nemám je už tolik rád, když se týkají učení se (nejen) angličtiny. Víte, jak to je, jedna paní povídala… A za chvilku tomu věří celé město. Že se vás to netýká? Ano, toho jsem si samozřejmě vědom, jsem si jistý, že vy určitě nevěříte něčemu, co se sice často říká, ale není pro to žádný důkaz. Ale jenom pro jistotu, pojďme se podívat na několik nejčastějších mýtů ohledně učení se (nejen) angličtiny, souhlasíte?

1. Člověk musí žít v anglicky mluvící zemi, aby se naučil dobře anglicky

Zni to logicky, že? Ale přesto to není pravda. Samozřejmě, žít po jistou dobu v zemi, kde se mluví jazykem, který chcete ovládnout, je určitě užitečné – nikoliv ale nezbytné. Z vlastní zkušenosti vám můžu říct, že například ve Velké Británii žije obrovské množství cizinců, kteří mluví i po deseti či více letech pobytu horší angličtinou než většina mých studentů. Jak je to možné? Jde o to, že po tom, co se naučí všechno, co nutně potřebují, tak se přestanou snažit zlepšovat. A pokud nad jazykem nepřemýšlíte, ale prostě jenom žijete někde, kde ten jazyk je, tak on sám na vás magicky nesestoupí. Další problém je, že pokud říkáte něco stále špatně (například vynecháváte členy či špatně používáte časy), tak lidé jsou příliš zdvořilí (a zaneprázdnění) na to, aby vás opravovali. Pokud tedy přijdete do obchodu a řeknete „Two apple, and one tomatos me for, please”, tak oni vám vše co si žádáte samozřejmě dají a vy spojeně odcházíte, aniž byste tušili, že tohle nebyla zrovna ideální angličtina. Navíc v dnešní době je tak snadné obklopit se angličtinou i u nás! Sečteno podrženo, žít v cizí zemi je skvělé, doporučené a vůbec báječné, ale jako výmluva pro to, neučit se anglicky či to brzy vzdát, to určitě neobstojí!

2. Lepší je nemluvit vůbec než mluvit špatně, raději počkat a pak mluvit pořádně a správně

Myslíte? To bychom ale pak mohli čekat věčně, že? 🙂 Tohle je samozřejmě také mýtus – vždyť jak jinak se člověk může naučit mluvit než tak, že začne mluvit. To stejné platí pro téměř všechny lidské dovednosti, tak proč by mělo být mluvení cizím jazykem výjimkou? 🙂 Navíc se ukazuje, že začít aktivně používat jazyk od samého začátku výrazně zrychluje jeho osvojování!
Chyby jsou nedílnou součástí učení. Přílišná snaha se jich vyvarovat vede pouze k „brzdění“ učení. Moc se mi líbí citát „There are no mistakes, just steps to perfection.“ Můj oblíbený citát říká „I am not smiling because I am happy, I am happy because I am smiling“ – a podobně je to s mluvením – pokud člověk chce umět mluvit, musí začít mluvit a jenom tím se naučí mluvit. Představa, že se prvně naučím mluvit a pak teprve budu mluvit je asi taková, jako kdyby se dítě chtělo začít chodit teprve až se naučí chodit. A tak by leželo a čekalo a čekalo a čekalo… 🙂

3. Učíme se jenom, když o tom víme

Opět se jedná o mýtus. Pokud si přestavujete, že učení se je něco, co se “vám stane” pouze pokud sedíte nad knihou a pekelně se soustředíte, tak mám pro vás radostnou zprávu – učíme se mnohem častěji než pouze v těchto situacích, kde se na něco pekelně soustředíme. Pokud koukáte na anglický film s anglickými titulky a užíváte si další případ Sherlocka Holmese, asi máte mnohem víc pocit, že si užíváte skvělý film, než že se učíte, ale přesto vidíte (a slyšíte) různé fráze, slovní spojení atd. Přirozeně tedy vstřebáváte angličtinu. Ideální je kombinovat oba způsoby – tedy vědomé a soustředěné učení s tím, že se „vystavíte” angličtině při poslechu audioknih, při četbě či při sledování filmů.

4. Existuje jenom jeden správný způsob výuky

Já vím, vždycky čas od času se objeví nový, progresivní, přirozený, efektivní, jedinečný, magický či hypnotický způsob výuky angličtiny slibující zázraky na počkání a nemožné do tří dnů. Bylo by to krásné, že? Ale samozřejmě je to opět mýtus. Každý člověk se potřebuje učit jinak, extroverti potřebují mluvit, potřebují přemýšlet na hlas, často jim pomáhá i hlasitá hudba. Introvert naopak potřebuje na učení klid a soustředění. Nejdříve si musí věci v klidu promyslet. Většina z nás je někde mezi těmito dvěma extrémy. Co je ale důležité uvědomit si je, že neexistuje jeden univerzální a pro všechny platný nejlepší způsob učení. Ano, je spousta skvělých postupů a metod, ale nikdo vás nezná tak dobře jako vy. Nezapomínejte se tedy kriticky ptát, jestli to či ono funguje opravdu pro vás. To, že to funguje pro někoho jiného automaticky neznamená, že to bude fungovat pro vás. Shrnuto podtrženo, je super nechat si poradit a inspirovat se od ostatních (třeba ode mne, že? :)), ale nic není dogma a všechno je potřeba zkoušet a kriticky analyzovat. Stejně jako je normální, že si všichni vybíráme k poslechu takovou hudbu, která se nám líbí a vyhovuje, tak stejně tak normální by to mělo být s výběrem způsobu studia angličtiny.

5. Nevidím pokrok, tedy se nezlepšuji

Samozřejmě, že se může stát, že nevidíte žádný pokrok, protože žádný pokrok neexistuje. Mnohem častěji se ale setkávám s lidmi, kteří ten pokrok pouze nevidí. Jak je to možné? Představujte si to jako stárnutí. Když s někým žijete a vidíte ho každý den, tak to, že stárne, sotva zaregistrujete, vždyť každý den ráno vypadá prakticky totožně jako den předtím. To ale neznamená (bohužel), že bychom nestárli – což nám dojde vždy, když uvidíme někoho po dlouhé době. Ten ale zestárnul, proběhne nám hlavou… Určitě už víte, kam tím mířím, prostě proto, že zlepšení v angličtině probíhá postupně, a protože jsme se svojí angličtinou každý den, je velmi snadné si těch pokroků nevšimnout. Poradím vám jeden ,,trik”. Najděte si nějakou knihu či materiál, který je pro vás těžký, někam si ho uložte, napište si tam třeba datum, kdy jste s ním pracovali a pak se zkuste k té stejné věci vrátit třeba za rok. Je solidní šance, že vám to najednou bude připadat o dost lehčí! Mluvím z vlastní zkušenosti, kdy jsem přesně při pocitu, že se vůbec ale vůbec nezlepšuji, dočetl knihu a až pak si s obrovskou radostí uvědomil, že to je kniha, kterou jsem před dvěma ledy odložil, protože byla tak obtížná, že jsem více četl slovník než tu knihu samotnou. Nebo se zkuste nahrát a za rok (či půl roku) se nahrajte znovu a zkuste ty dvě nahrávky porovnat. Jsem si jistý, že budete (příjemně) překvapení 🙂

6. Malé děti se učí jazyky snadno, pro dospělé je to mnohem těžší

Opět se jedná o mýtus. Pokud se tedy bavíme o učení se druhého jazyka mimo zemi jeho užití. Jinými slovy, pokud je mi známo, neexistuje žádný důkaz, že by se, řekněme děti ve školce či na základní škole, učili angličtinu rychleji než dospělí lidé. Naopak, jako dospělí už umíme nad učením více přemýšlet, umíme lépe vyhodnotit, co pro nás funguje a proč, lépe si učení naplánovat a najít si ve věcech systém. Jedinou výjimkou je výslovnost, zdá se, že kdo začne správnou výslovnost pilovat až po pubertě, už nikdy nebude znít úplně báječně (což je bohužel i můj případ), pořád se ale můžete naučit mluvit tak, že vám budou všichni bez problémů rozumět 🙂

7. Jsem příliš starý/á

Skoro bych vám to věřil 🙂 Ale ne, opět se jedná o mýtus. Či možná, sáhněme si do svědomí, o výmluvu. S naším báječným mozkem je to jako se svaly – ty nám ani tak neochabují věkem jako spíš tím, že je přestaneme používat. Pokud dlouho neběháte, tak to půjde po delší pauze ztuha. To stejné platí pro ty z vás, co se dlouho jazyky neučili, ale věřte, že jako se člověk „rozběhá”, tak se i „rozmluví” 🙂

8. Na jazyky nemám buňky

Možná se pletu, ale zdá se mi, že teď bez jakýchkoliv problému rozumíte tomu, co vám vaši kamarádi a rodina říkají, že? Mluví rychle, občas používají podivné termíny, občas špatně artikulují, přesto jim ale rozumíte bez problémů, že? Dovolím si také tvrdit, že umíte česky (či ve vašem rodném jazyku) říci vše co chcete, a to bez velkého přemýšlení – je to tak? Ale jak je to možné – vždyť vy přece na jazyky nemáte hlavu, ne? Ale jděte! Když jste to zvládli jednou, jako malí, bez knih, internetu, učitelů, učebních strategií a vlastně i bez znalosti jazyku, který jste se učili, tak to znamená, že vaše buňky jsou zcela v pořádku a není tedy nic, co vy vám bránilo to vše celé úspěšně zopakovat! Ano, máte pravdu, že dospělí a děti se učí jinak a také je pravda, že někteří mají na učení se jazyků větší talent než jiní, ale každý z nás, který to zvládl jednou, to může (pokud bude opravdu chtít) zvládnout znovu!

Stejnému tématu se věnuji také v tomto videu 🙂

 

Continue Reading

Jak na poslech a porozumění v angličtině

Nejdříve asi k té nejdůležitější otázce – co poslouchat? Cože? Slyším některé z vás říkat, že na tom až tak nezáleží, že hlavní je, když je to anglicky? No, souhlasím s tím, že hlavní je, aby to bylo anglicky, s tím ostatním ale už moc souhlasit nemůžu. Proč? To moc rád vysvětlím. Jde totiž o to, abyste poslouchali něco na takové úrovni obtížnosti, abyste tomu byli schopní porozumět. Ne nutně všemu a vždy, ale abyste věděli, o čem je (více či méně) řeč.

A proč je to tak důležité? Protože, pokud posloucháte něco, čemu vůbec nerozumíte, tak se vlastně vůbec neučíte, slyšíte spoustu divných zvuků, a to je vše. Zkusíme si malý pokus, co říkáte? Mám pro vás krátký a jednoduchý příběh, zkuste si ho poslechnout: There was an English teacher. His name was Broňa. He was very happy because he loved his job. He was teaching and smiling every day. But one day a big monster came. The monster said „I will eat you“ and the monster ate him. Sad story…“ Zkuste se teď na chvilku zastavit a vrátit se myšlenkami o kousíček zpět – překládali jste si v hlavě co jsem vám vyprávěl? Předpokládám, že ne. Předpokládám, že jste prostě sledovali příběh – vaše hlava byla v angličtině – a to je to o co nám jde hlavně. Vaše hlava si zcela přirozeně a zábavně zvyká na to, že vstřebává mluvenou angličtinu.

Samozřejmě, že občas něčemu nebudete rozumět, ale to je dobře, alespoň se tak připravujete na reálný život, kde také rodilému mluvčímu, kterého potkáte, nebudete rozumět vše. Naopak už budete zvyklí domýšlet si význam ze souvislostí.

Osobně nejvíce doporučuji poslouchat nahrávky ke zjednodušené četbě, o kterých jsem psal v jednom z předcházejících článků. Ideální je začít na úrovni, která je pro vás spíše lehčí a pak postupně, pěkně pomalu úroveň zvyšovat. Přirozeně se tak budete zlepšovat. Krok za krokem – listening není něco, co by se dalo naučit přes noc, ale postupně budete lepší a lepší – uvidíte! Téměř ke každé knize je i CD s nahrávkou. Skvělé je, že tak vlastně znovu procvičujete stejná slovíčka a také to, že čím nižší úroveň, tak tím pomalejší a jasnější přednes. Začít poslouchat tedy může opravdu každý!

Jak už to tak často dělám, dovolím příměr k dětem – i na děti mluvíme jinak, když se teprve začínají vyjadřovat. Také volíme spíše lehčí, jasnější a kratší věty. Málo kdo říká dvouletému dítěti něco jako „Berouce v potaz škodlivost tohoto potravinového suplementu se nedomnívám, že jeho konzumace by byla příhodná…“ místo toho spíše řeknete něco jako „Honzíčku, to nesmíš papat.“. Podvědomě chápeme, že je dobré začít s jednoduchými větami – stejně tak je to i s učením cizího o jazyku.

Další úžasnou věcí, kterou můžete poslouchat, jsou podcasty. Že nevíte, co to je? To vůbec nevadí – mile rád to vysvětlím! 🙂 Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o mp3 soubory s audio záznamem, které si můžete stáhnout z internetu do svého mobilního telefonu či mp3 přehrávače a poslouchat je, kdy zrovna máte čas (a kdekoliv máte čas:)). Podcastů najdete na internetu celou řadu a pod tímto článkem jsem pro vás připravil odkazy na ty (dle mého názoru) nejlepší – tak se tam pak nezapomeňte podívat 🙂

Mimochodem, ještě k podcastům, existují v zásadě dva druhy, jedny, které jsou prostě v angličtině o nějakých zajímavých věcech – například o vědeckých objevech či o slavných osobnostech. Pak jsou ale také podcasty, které se věnují přímo angličtině jako takové – jsou tedy zaměřené například na vysvětlení a procvičení různých frází, typických obratů či gramatiky. Krom těch, které jsou klasicky celé v angličtině, tak jsou i takové, kterou jsou částečně anglicky a částečně česky – tedy, logicky, česky je něco vysvětleno a později anglicky procvičeno či ukázáno.

Zde si dovolím vám jeden zdroj doporučit přímo zde (ostatní najdetepod videem)  – BBC Czech podcasts – http://www.zet.cz/anglicky– Jednoznačně nejlepší podcasty, které znám z Česka – skvěle udělané, přehledně rozdělené do kapitol, vyvážený poměr angličtiny a češtiny a naučí vás toho opravdu hodně. Vřele doporučuji!

Pokud už je vaše angličtina na dostatečně dobré úrovni, tak existuje téměř nekonečné množství audioknih v angličtině, původně určených pro rodilé mluvčí. Obrovské množství jich najdete například na Amazon.com – občas ale nejsou zrovna nejlevnější. I zde mám pro vás dva „mravné návrhy“ – můžete si stáhnout jednu z tisíců legálních knih na stránkách k tomu určených (odkazy najdete klasicky pod videem) či můžete vyzkoušet YouTube – je tam k poslechu opravdu mnoho úžasných audioknih!

To, co je dle mého názoru na audioknihách nejlepší, je fakt, že je můžete poslouchat téměř všude. Dokážete tak efektivně využívat čas a zlepšovat si svoji angličtinu i v situacích, kde jste si možná dříve mysleli, že to nejde. Poslouchat audioknihy můžete v autě (tak to dělám já, usedám do auta a automaticky spouštím mp3 přehrávač napojený na autorádio se spoustou skvělých knih), při cestách hromadnou dopravou, ve vlaku v autobuse, při pěší cestě do práce, při čekání ve frontě, při vaření, při sportu, při úklidu – just name it! 🙂

Jenom si představte, že se například rozhodnete poslouchat zjednodušené audioknihy každý den při cestě do práce a z práce místo vašeho oblíbeného rádia Hit-and-hit-and-shit. Řekněme, že cestujete do práce 20 minut MHD a pak pět minut jdete, to je tedy 25 minut ráno a 25 minut odpoledne. Což dělá 50 minut denně. To nám vychází na 250 minut týdně (pokud pracujete pět dní v týdnu). Měsíc má čtyři týdny, to máme tedy 1000 minut angličtiny za měsíc. Tisíc minut angličtiny za měsíc. Za rok nám to pak dělá 10.000 minut (dávám vám ve svém výpočtu dva měsíce volna :)). Což je asi 166 hodin angličtiny. Jenom uvažte, o kolik se můžete zlepšit v angličtině jedním (zdánlivě banálním a nevýznamným) rozhodnutím vyměnit rádio za audioknihy při cestě do práce a z práce. Tak co říkáte, nestojí to za to vyzkoušet? 🙂

Stejnému tématu se také věnuji v následujícím videu 🙂

Continue Reading

Státní maturita z angličtiny? No problem! :)

Pokud se vám maturita z angličtiny blíží a tohle pomyšlení vás na duši tíží, tak se vám bude nejspíše hodit tento mini článek, kde jsem dal dohromady všechna svá videa, která se maturity z angličtiny týkají, a která vám určitě pomohou tuhle „zkoušku dospělosti“ úspěšně zvládnout! 🙂

Continue Reading
Continue Reading

Učení se angličtiny – maraton či sprint – aneb jak začít, vytrvat a neskočit :)

 

Hned na úvod bych rád řekl to hlavní – dle mého, je učení se jazyků je běh na dlouhou trať – mnohem více maraton než sprint. V podstatě vůbec nezáleží na tom, jak rychle uběhnete první pár kilometrů. Je mnohem lepší nasadit tempo, které zvládáte udržet a časem přidávat, kdy se běží dobře, než přepálit začátek a brzy odpadnout.

Jednoznačně souhlasím s citátem od Billa Gatese, že „Lidé přeceňují, co mohou zvládnout za jediný den, a podceňují, co mohou dokázat během celého života.“ Pokud se tedy rozhodnete se něco nového naučit (třeba anglicky), tak je dobré mít tento citát na paměti. Vědět, že hlavní je vydržet, a svůj „běh k báječné angličtině“ si užívat.

Mimochodem rád bych se vámi podělil o ještě jeden z mých oblíbených citátů, tentokráte od Alberta Einsteina, který (údajně) řekl, že „Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“ A tak pokud už jste něco několikrát zkusili, nakoupili knihy, nadšeně začali a hodně brzy odpadli, možná je nejvyšší čas zkusit to jinak. Ideálně tak, aby vás to opravdu bavilo.

Konkrétně bych doporučil: Vytvořte si pevné učební návyky (rutinu). Jinak totiž budete stále dokola selhávat, přestávat, hledat si výmluvy a časem to vzdáte úplně. Nebojte, jde to zvládnout, není to lehké, ale jde to. Jsem si jistý, že pokud budete opravdu chtít, tak jste předurčeni k úspěchu. A hlavně, stojí to za to!

Jednotlivé návyky si osvojujte postupně. Já vím, chce to trpělivost, ale jenom tak vám ty návyky skutečně vydrží. Řím taky nebyl postaven přes noc 🙂 Pokud se vám podaří si každý měsíc po celý rok osvojit jeden nový návyk, bude z vás za rok úplně jiný člověk/student! A to se vyplatí, ne?

Co přesně tím myslím? Rozhodněte se pro něco, na co se budete soustředit příští měsíc. Doporučil bych tak maximálně dvě věci. A skutečně to dělejte každý jednotlivý den. Například se rozhodnete, že každé ráno u snídaně budete studovat angličtinu s aplikací Duolingo (jako to dělám já se španělštinou :)). Soustřeďte se celý měsíc na to, aby se to pro vás stalo stejně přirozené jako čistění zubů či omytí rukou po použití WC. Tak jako se (předpokládám :)) nepřemlouváte k tomu, abyste si ráno vyčistili zuby, ale prostě jdete a uděláte to, tak stejně tak by se pro vás mělo stát přirozené to, že ráno u snídaně zapínáte tablet a Duolingo.

Vytvořte si tabulku, kam si budete každý den zaznamenávat, jestli jste udělali každý jednotlivý den to, co jste měli. V praxi to vypadá tak, že v prvním sloupečku je vždy datum další sloupečky označují to, co chcete dělat každý den. Například chcete každý den dělat jednu lekci v Duolingu. Poté si každý den večer (či další den ráno) tabulku otevřete a vyplníte zeleně to, co jste udělali a červeně to, co jste neudělali (z počátku tedy pouze to jedno políčko). Sami uvidíte, jak radostný je pohled na „kupu zeleně“ a jak neradi budete dávat červenou. Často se pak stává, že člověk raději ještě udělá to, co původně chtěl označit červeně a pak jde teprve spát… 🙂 Upřímně, z počátku je to těžké. Možná se vám zrovna dneska nechce, možná zrovna dneska byste si raději pustili nějaký video s koťátky či šťěňátky… Přesto, zkuste vytrvat. Pokud vydržíte zhruba tři týdny, máte vyhráno. Pak už to pro vás bude automatické, bezbolestné (a velmi přínosné).

Na další měsíc si pak můžete přidat další závazek. Řekněme, že pokaždé, když budete někam cestovat autem, tak budete poslouchat audioknihny v angličtině. Nastupujete do auta, zapínáte rádio, pouštíte z vašeho mp3 přehrávače audioknihu, zapínáte pás, odbržďujete, vyrážíte. Za čas se to stane zcela automatické, už se nebude muset přemlouvat, že zase až zítra atd. (Já takto poslouchám audioknihy v angličtině téměř při každé cestě a jsem nadšený z toho, co už jsem se nového naučil a dozvěděl!).

Další měsíc si ke dvěma vašim skvělým anglickým návykům přidejte další. Například pokud si rádi před spaním chvilku čtete, budete si číst pouze anglicky. Já vím, půjde to pomalu, možná to nebude chvilku ono, ale vy vytrváte. Já vím, že ano 🙂 A po nějaké době to opět bude automatické, prostě sáhnete po anglické knize, a oddáte se radostem četby. Step by step 🙂 A brzy budete obklopeni angličtinou a ani vám to nepřijde 🙂

Krom postupného osvojování dobrých návyků mám pro vás ještě pár dalších rad. Jste zvědaví? Tak to je dobře! 🙂

Vytvořte si závazek! Co přesně zvládnete a do kdy (ideálně něco “měřitelného”) a pak to všem řekněte, každému, koho potkáte, napište to na Facebook, Twitter, LinkedIn, do diskuzních skupin, kamarádům emailem, prostě všem! Nevím jak vám, ale mě je pak fakt trapné se na to vykašlat, protože už předem vím, že se mě moji známý a kamarádi zeptají, jak si vedu a jestli už mám splněno… A při představě, jak se trapně vymlouvám a klopím oči do stolu se raději rychle zvednu a začnu pracovat na svém závazku 🙂

Najděte si parťáky! Opravdu. Ve dvou (či více:)) se to lépe táhne. Pokud se spojíte s ostatními lidmi s podobným cílem, tak se můžete vzájemně motivovat a podporovat. A nejen to, můžete spolu sdílet, co se vám osvědčilo, diskutovat spolu nad novými nápady a triky. Last but not least, je také zase o kousíček hloupější a trapnější to vzdát (a zklamat ostatní), že? 🙂 Buď se můžete přidat do nějaké již existující skupiny (například na Facebooku), či si můžete vytvořit vlastní – oslovte pár přátel a vytvořte si svůj vlastní “English Club” 🙂

Myslete pozitivně, odměňujte se a chvalte se! Já vím, asi vám to zní jako hloupá klišé, ale když ono je to opravdu tak důležité. Zkuste se na věc dívat pozitivně, radovat se z každého úspěchu, pochválit se, když něco zvládnete a odměňovat se. Například jste přečetli svoji první anglickou knihu (zjednodušenou). To je přece úžasné, ne! Celou knihu jenom a angličtině! Vy sami. Wau! Je čas se poplácat po ramenou, dát si za odměnu třeba váš oblíbený zákusek, podívat se na sebe a říci si, “Hej! I am good! I read the whole book in ENGLISH!”. A rovnou už si naplánujte, jaký bude další krok 🙂

Zaplaťte předem! Nebojte, nenutím vás poslat peníze mě 🙂 Pokud se ale rozhodnete najít si učitele či chodit do nějakého kurzu, zaplaťte předem. Většina z nás nerada přichází o své peníze, a tak máme zase o kousek větší motivaci na hodinu dorazit. Objednejte si kurz v létě v anglicky mluvící zemi, zaplaťte předem a těšte se (a děste se :)).

Pozor Broňova reklamní chvilka! Samozřejmě můžete také investovat do mého Maxikurzu angličtiny 🙂 V tomto jednom maxi kurzu najdete hezky pohromadě všechny mé kurzy vytvořené pro Seudo.cz na jednom místě a za výhodnou cenu. Během roku se tak postupně můžete těšit nejen na mne, ale také necelých devět hodin „přetékajících“ angličtinou! Pokud vás tedy neděsí představa, že spolu strávíme takovou dlouho dobu, tak jste více než vítáni vrhnout se spolu se mnou do studia těch nejdůležitějších věcí a angličtině! 🙂 https://www.seduo.cz/kompletni-anglictina-s-bronou-sobotkou?a_box=eakzq9uh&a_cam=38

Plánujte si svá setkání s angličtinou, jako by to byl důležitý obchodní partner! Ano, myslím to vážně, napište si do diáře přesný čas, který se ten a ten den plánujete učit. Je pak výrazně větší šance, že to opravdu uděláte, než když si řeknete, že se prostě budete někdy učit, až budete mít čas… (Protože ten my stále nemáme, že?)

A hlavně, užívejte si to! Vždy přece “Life is too short for boring English lessons” 🙂

A hlavně nezapomínejte: Stay awesome and dream big! 🙂

Continue Reading

222 nejlepších internetových stránek, odkazů, aplikací, materiálů a tipů pro studium angličtiny

Radostně a hrdě oznamuje se milovníkům angličtiny a všem, že po době zdánlivě nekonečné splnil Broňa slib svůj a dohromady dal kompletní seznam těch nejlepších internetových stránek, odkazů, aplikací, materiálů a tipů pro studium angličtiny, které znám. A je jich rovných 222!

Ty jsou přehledně rozdělené do jednotlivých kapitol (reading, writing, listening, atd.) a vždy najdete jejich název, odkaz a stručný popis. Samozřejmě nečekám, že to budete číst jako napínavý román od začátku do konce 🙂 Spíše si dovoluji doufat, že si tam každý najde to, co zrovna potřebuje, to, na co se chce zaměřit 🙂

Budu moc rád, když mi dáte vědět, jak se vám ebook líbí či když o něm dáte případně vědět také dalším lidem, kterým by se mohl hodit.

V neposlední řadě děkuji Lucie Honzátkové za pomoc s kontrolou textu a Verči Zábršové za úžasný design!

Odkaz ke získání ebooku: http://brona.cz/newsletter/ (stačí se přihlásit k odběru mého newsletteru a ebook vám automaticky přijde na email).

Video, kde blíže představuji tento ebook se na vás těší níže 🙂

[:]

Continue Reading

Ingliš Weekend očima účastníka

Přemýšlíš, že by si se zúčastnil legendárních Ingliš weekendů, ale máš strach, nevěříš si nebo si prostě chceš udělat lepší představu o tom, jak takový Ingliš weekend probíhá? Proto je tu tento článek, skrze který se pokusím přiblížit tento víkend nabytý angličtinou očima účastníka.

Řekněme, že jsem byla dostatečně rychlá při přihlašování (či jsem měla jen a pouze štěstí), a díky tomu se dostávám na seznam účastníků. Je pátek, já si balím věci, hážu batoh na záda a vyrážím na vlak. Z Brna se vlakem dostávám do Lelekovic do půl hodiny (jedu prvně do blízké České a pak volím udržovanou lesní cestu, která mě dovede přímo k základně). Cestou jsem lehce nervózní, nevím, co čekat, ale hned ve dveřích se mě ujímá příjemná brunetka. V tu chvíli můj mozek začíná vynakládat více energie na komunikaci, jelikož plynule přecházíme do angličtiny. Dávám si věci do společné ložnice, čímž dávám ostatním účastníkům najevo, že toto místo už není k mání a jdu o kousek dál do společenské místnosti, kde pozoruji, že se už něco děje. Vcházím a hned dostávám za úkol vytvořit svůj vlastní Facebookový profil – jen na papír. Taková příjemná nenáročná činnost na začátek, kdy se všichni tak rozkoukáváme a při tom čekáme na zbylé účastníky. Snažíme se o první konverzace. Nervozita stále je, to je vidět snad na všech, ale u koho není, při zkoušení něčeho nového? Když jsme všichni, přichází Broňa a zahajuje náš pobyt několika slovy a pravidly na začátek. Jak jistě všichni víte, hlavním pravidlem je angličtina. Mluvit anglicky nejen během programu, ale mimo něj, nejlépe v angličtině i přemýšlet, či v ní vyřizovat telefonáty domů. Důvod je asi všem jasný, že? Úvodní řeč skončila a my začínáme. Jednotliví instruktoři představují různé aktivity, skrze které se máme možnost navzájem trošku poznat, překonat stud a v neposlední řadě si i trošku zasoutěžit. Dozvídám se, kdo má, co rád, či co nesnáší, kdo má největší nohu, či kdo přijel z největší dálky.  Poté přichází volná zábava. Kdo je unavený, odchází spát. My se ale přesouváme s lahví vína do jídelny, kde hrajeme hry a bavíme se. Líbí se mi atmosféra, která je u stolu a velmi si cením úsilí, které věnují ostatní účastníci tomu, aby nezaznělo ani slovo česky. A o tom to je.

Druhý den nás budí Zuzka a všichni odcházíme ven se trošku probrat. Celý den se pak nese ve znamení různorodých aktivit. Pracujeme buď společně nebo v rámci menších skupinek. Jak to třeba vypadá? Například přinášíme z chatky stovky různých věcí (u nichž samozřejmě musíme vědět překlad) a nemůžeme se dohodnout, kdo vyhrál. Pracujeme na naší Czenglish nebo lítáme po louce a v hlavě hledáme vhodné slovní výrazy k popisu obrázku, který pak hledá náš soutěžní partner. Dále máme možnost si vyzkoušet 3 zcela odlišné univerzitní bloky (aneb hodina a půl intenzivní činnosti) – se Zuzkou zkoušíme kreativní psaní, s Marky projíždíme typické chyby v angličtině a v bloku s Dadou (ale vlastně bez Dady, jelikož jsme jako skupinka samostatná jednotka) jsme na čerstvém vzduchu, bavíme se a dokumentujeme každý krok. Atmosféra je uvolněná, spolu se smějeme, děláme blbosti, a přitom se navzájem podporujeme. Čas tu rychle letí. Před námi je večer a další výzva. Vytvořili jsme party a společně se připravujeme na vrcholné číslo ve formě divadelního představení. Je libo červený karkulák, či zlý král ze Sněhurky? Nic tu není nemožné. Hrajeme před ostatními naše výmysly a připravujeme se na závěrečný kvíz. Zde se objevují slovíčka, fráze či jiné, během víkendu zmíněné, záludnosti, které si touto cestou zas a znovu připomínáme. Ovšem o nezapomenutelné zakončení se postarala Dada, která si připravila prezentaci s dokumentací aktivit, které jsme měli za úkol na jejím bloku.

Neděle ráno. Poslední den. Jestli jste někdy byli na táboře či jiném pobytu, tak mi dáte za pravdu, že atmosféra posledních dnů se nese v trošku zvláštním duchu. Lidé se vidí už na půl doma, nalaďují se na nastávající povinnosti a atmosféra se lehce mění. Před tím ale než na nás zcela dopadne tíha reality si užíváme posledních aktivit a zasedáme ve venkovním altánu, kde společně hodnotíme uplynulé dva dny. A pak? Sbalit, uklidit a rychle využít nově získaných kontaktů a vměstnat se někomu do auta.:)

Asi závěrem. Na celém Ingliš weekendu se mi líbí, jak se tu stírají rozdíly. Především ty věkové. Je jedno, jestli je tu člověku 50 či 17. Bavíme se spolu, smějeme se, …. Každý má svůj důvod, proč tu je, ale spojuje nás jedno – angličtina. To, že se chceme někam posunout, že chceme vylézt z naší komfortní zóny a začít na sobě pracovat, překonat strach, rozmluvit se (anebo se prostě jen konečně naživo setkat s Broňou). Jasně, přes necelý jeden víkend člověk neudělá v jazyku moc velký progres (buďme realisti), ale to nám ani nikde nabídnuto nebylo. Tento víkend byl pro mě spíše motivační – o tom vidět angličtinu v praxi. Uvědomit si, co umím a kde jsou mé prozatímní limity. Potkat se s dalšími lidmi a navzájem se podpořit v našem snažení. To je podle mě hodně důležité si uvědomit – co tento víkend nabízí, zamyslet se, jestli je to to, co chci a pokud je odpověď „ano“, tak pak už neváhat a rychle se přihlašovat.

Míša

[:]

Continue Reading

Kudy, kam a jak? Aneb základní fráze a výrazy k „navigování“ či popsání cesty v angličtině

Jak název napovídá (či spíše přímo křičí), dnes jsem si pro vás připravil seznám těch nejdůležitějších anglických frází k „navigování“ či popsání cesty v angličtině. Čeká nás nejenom jejich seznam s překladem, ale na závěr také ukázkové věty, kde si dané výrazy můžete procvičit.

Seznam základních frází a výrazů

 • go straight on – běžte rovně
 • turn right/left – zahněte doprava/doleva
 • go along – jděte podél něčeho, sledujte něco (například cestu)
 • go past – projděte kolem něčeho, miňte na své cestě něco
 • go towards – běžte směrem k (ale ne až do)
 • take the first/second turning/road on the left/right – vezměte to první/druhou ulicí doleva/doprava
 • opposite – naproti (čemu)
 • next to – vedle (čeho)
 • near here / nearby / near – poblíž
 • go across – projděte přes něco (vodorovného), z jedné strany na druhou
 • go over – přejděte přes něco
 • go up/down (something) – vyjděte/sejděte (co)
 • go under – projděte pod něčím
 • go into – vstupte do něčeho, vejděte někam
 • go through – projít něčím (tak, že má člověk něco nad hlavou)
 • in front of – před
 • behind – za
 • on your left/right side – po vaší levé/pravé straně
 • at the corner – na rohu

 

Věty na procvičení „navigování“

 

 1. Běž podél řeky, projdi kolem mrtvého pošťáka a pak zahni doleva.
 1. Jdi směrem ke kostelu, projdi přes náměstí a uvidíš to po tvé pravé ruce.
 1. Ten dům je naproti poště, vedle banky, poblíž nádraží.
 1. Sejdi z kopce, přejdi silnici, projdi pod mostem a pak přes most.
 1. Běžt rovně, dokud neuvidíš velký růžový dům po tvé levé straně.
 1. Odbočte třetí ulicí doleva a pak projděte bránou.
 1. Běžte po Jirkově ulici a na semaforech odbočte doprava.

 

Správné odpovědi

 

 1. Běž podél řeky, projdi kolem mrtvého pošťáka a pak zahni doleva.

Go along the river, go past the dead postman and then turn left.

 1. Jdi směrem ke kostelu, projdi přes náměstí a uvidíš to po tvé pravé ruce.

Go towards the church, go across the square and you will see it on your right side.

 1. Ten dům je naproti poště, vedle banky, poblíž nádraží.

The house is opposite the post office, next to the bank, near the station.

 1. Sejdi z kopce, přejdi silnici, projdi pod mostem a pak přes most.

Go down the hill, go across the road, go under the bridge and then over the bridge.

 1. Běžt rovně, dokud neuvidíš velký růžový dům po tvé levé straně.

Go straight on until you see a big pink house on your left side.

 1. Odbočte třetí ulicí doleva a pak projděte bránou.

Take the third turning/road on the left and go through the gate.

 1. Běžte po Jirkově ulici a na semaforech odbočte doprava.

Go along Jirkova street and at the traffic lights turn right.

 

Těmto výrazům se věnuji také v následujícím videu:

 

Výše uvedené věty a výrazy se můžete také stáhnou jako pdf ZDE[:]

Continue Reading

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména v angličtině

Hned na úvod bychom si asi měli říct, co to vlastně znamená, že je nějaké podstatné jméno počitatelné či nepočitatelné. Stručně řečeno, počitatelná podstatná jména jsou ta, která se dají počítat a mají jednotné a množné číslo (např. „car – carS“ či „woman – women“), nepočitatelná podstatná jména jsou taková, která se nedají počítat, mají stále stejný tvar a nedáváme před ně neurčitý člen „a/an“ (například „hope“ či „snow“).

A proč bychom se vůbec měli počitatelností anglických podstatných jmen zaobírat? Krom toho, že samozřejmě chceme znít správně a nedělat chyby v podstatných jménech samotných, se na ně také „navaluje“ další velká dávka gramatiky s nimi spojená (například jestli používat „few“ či „little“„much“ nebo „many“ – (video, kde o tom mluvím se na vás těší ZDE). Zkrátka a dobře, je dobré vědět, co se dá v angličtině počítat a co ne 🙂

Jak poznat, jestli je nějaké jméno počitatelné či ne

To je přece jasné jak facka, ne? Stačí si říci „jeden pes, dva psi“, psi se počítat dají – „one dog, two dogS“ –  tak je „dog“ počitatelné podstatné jméno, ne? Ano, je to tak. Ale co třeba „advice“ – rada? Jedna rada, dvě rady, tedy „one advice, two advices“, ne? Ne. 🙂 Bohužel to tak snadné není (ale to by byla nuda, ne? :))

Stručně se tedy dá říci, že to co počítat dá v češtině, tak se většinou také dá počítat v angličtině, to co se v češtině počítat nedá (třeba vzduch), tak se v angličtině také počítat nedá.

Mezi věci, které jsou v angličtině nepočitatelné patří nejčastěji abstraktní výrazy (jako například „love“, „hate“ či „passion“), pak tekutiny (napr. „water“, „wine“ či „tea“), materiály („glass“, „wood“ či „iron“) a sypké věci (např. „sand“, „salt“ či „rice“). Na ty nejčastější výjimky (tedy ty věci, které my „počítáme“ a Angličané (a jiní anglicky hovořící lidé) „nepočítají“ se za chvilku společně podíváme.

Ještě předtím ale rada, jak zjistit, jestli je to či ono slovo počitatelné či ne (když třeba píšete důležitý email) – stačí si na internetu otevřít Oxford nebo Cambridge dictionary a zadat hledané slovo. Třeba „information“ a pak se jenom podívat, jestli se za slovem objeví v závorce velké U (uncountable = nepočitatelné), a nebo velké C (countable = počitatelné).

Slova, ve kterých se nejčastěji chybuje

Nejčastěji my Češi (z mé zkušenosti) chybujeme v těch slovech, které jsou v češtině počitatelné a v angličtině ne. Mezi ty hlavní patří:

 • advice (rada)
 • trouble (potíže)
 • accommodation (ubytování)
 • toast (toust)
 • information (informace)
 • bread (chleba)
 • thunder (hrom)
 • luggage (zavazadlo)
 • work (práce)
 • jewellery (šperky)
 • fruit (ovoce)

Jak počítat nepočitatelné

Pokud zjistíme, že třeba tea (čaj) je nepočitatelný, ale my opravdu chceme dva čaje (jeden pro mne a druhý pro ženu), co s tím? „Tea and tea“? 🙂 Nebojte, není to tak těžké, před každou nepočitatelnou věc se dá přidat něco, co se počítat dá, a tímto „trikem“ to vyřešíme 🙂 Tedy řekneme „two cups of tea“, neboť šálky už se počítat dají 🙂 To stejné platí i pro ostatní slova. Nejlepší asi bude dát si pár konkrétních příkladů, co říkáte? Tak tady jsou:

 • dvě informace (two pieces of information)
 • tři rady (three pieces of advice)
 • čtyři vína (four glasses/bottles of wine)
 • pět bochníků chleba (five loaves of bread)
 • šest čokolád (six bars of chocolate)
 • sedm domácích úkolů (seven pieces of homework)
 • osm toustů (eight slices of toast)
 • devět papíru (nine sheets of paper)

Počitatelná nepočitatelná podstatná jména

Nebojte to není protimluv, to jsem jenom pokoušel o (rádoby) vtipné poukázání na to, že existují slova, která můžou být jak počitatelná, tak nepočitatelná – což ovšem ovlivňuje jejich význam. Nejlepší asi bude si to opět ukázat na konkrétních příkladech, co říkáte?

 • a hair – countable – chlup/vlas
 • hair – uncountable – vlasy
 • a coffee – countable – šálek kávy
 • coffee – uncountable – káva (všeobecně)
 • an experience – countable – zážitek
 • experience – uncountable – zkušenost(i)
 • a time – countable – pecifické časové období
 • time – uncountable – čas (všeobecně)
 • a room – countable – pokoj (místnost)
 • room – uncountable – prostor
 • a glass – countable – sklenice
 • glass – uncountable – sklo (materiál)
 • a paper – countable – noviny
 • paper – uncountable – materiál
 • a chocolate – countable – bonbón (čokoládový)
 • chocolate – uncountable – čokoláda

Pokud jste článek dočetli až sem, tak moc děkuji za trpělivost a přeji, ať počítáte to, co stojí za to počítat a nepočítáte to, co nestojí za to počítat a dokážete od sebe rozpoznat 🙂

A hlavně nezapomínejte, stay awesome and dream big! 🙂

PS: O stejném tématu mluvím také na následujícím videu:

https://youtu.be/aqQ17mbz6K0[:]

Continue Reading

Nejlepší videa v angličtině pro začátečníky a mírně pokročilé

aneb co sledovat, když běžné filmy a seriály jsou pro vás ještě příliš těžké.

Na tom, že sledování anglických videí, seriálů či filmů (ideálně i s anglickými titulky) je pro studium angličtiny velmi přínosné ale i zábavné se určitě shodneme všichni. Mnohem těžší otázka ale je, co sledovat. Pro většinu studentů je totiž běžný seriál či film prostě příliš rychlý (jenom si vzpomeňte na běžnou konverzační výměnu třeba v Big Bang Theory) či slovíčka jsou příliš složitá…

Děj vám utíká, nevíte přesně o čem je řeč a jediné, co roste je pocit frustrace a chuť to vzdát… Takové sledování, kde téměř ničemu nerozumíte je nejen depresivní, ale také neefektivní. Ideální totiž je, pokud sledujeme něco, co je jenom o „kousek lepší“ než naše současná úroveň angličtiny. Není nutné rozumět všemu, ale člověk by měl být schopný bez problémů sledovat o čem příběh je a co se tam asi tak děje…

 

 

Kde ale takové vide vzít, že? Ale nebojte, nebyl by to Broňa, aby pro vás neměl řešení 🙂 Na internetu se naštěstí dá najít i kupa videí, která jsou vhodné i pro začátečníky a mírně pokročilé studenty. A devět svých „favoritů“ bych vám rád dnes představil.

 

 1. Peppa Pig

Prasátko Peppina je prostě moje hrdinka! Je úžasná, je roztomilá, krásně vyslovuje, krásně chrochtá a vůbec je celá báječná. Příběh jsou krátké, jasné, veselé, slova se často opakují a je dost času vše vstřebat. Pokud máte děti, tak navíc můžete koukat s nimi (já to prosím zvládám i bez dětí… :))

https://www.youtube.com/watch?v=1gM-1P7g1_U&list=PL4H_rT19lfmmGFetA_OIzUQfNRSI8kqyb

 1. Learn English through Comedy

Některé věci jsou tak hrozné, až jsou skvělé. Tohle je jedna z nich. Aneb vítejte v Learn English through Comedy kde vás naučí angličtinu pomocí sitcomu. Je to veselé, a tak hloupé až si to užijte. Tedy, já si to užil… 🙂

https://youtu.be/nDzm7xrg7o0

 1. Learn English TV – Voice of America

Pokud máte rádi zprávy a zajímavé informace o tom, co se děje ve světě, tak zde najdete videa, která se právě těmto tématům věnují a přitom používají velmi základní angličtinu. Navíc stále přibývají nové a nové! 🙂

http://learningenglish.voanews.com/z/3613

 1. English Singsing

YouTube kanál English Singsing je sice původně určený pro děti, ale věřím, že je super i pro dospělé, čeká vás tam (mimo jiné) spousta videí, s krásně čitelnými titulky, jednoduchou angličtinou a příběhy pro děti.

https://www.youtube.com/channel/UCGwA4GjY4nGMIYvaJiA0EGA

 1. English Conversation

Spousta konverzací, spousta užitečných výrazů, spousta dílů. Je to velmi „oldschoolové“, ale účel to (dle mého) plní skvěle 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=UlSVe2ehjls

 1. Oxford English Daily Conversation

Pamatujete si, co jsem říkal o Oxford English Daily Conversation? Tak přesně to stejné platí zde! 🙂

https://www.youtube.com/watch?v=xRTMsguD-So

 1. Greaded readers

Tohle je trošku podvod, já vím, ale přesto… Jedna z nejúžasnějších věcí ke studiu angličtiny jsou skvěle udělané zjednodušené knihy. K nim jsou pak (téměř) vždy také „přibalené“ audioknihy. Tedy nahrávky těch zjednodušených knih. A právě ty jsou také k nalezení na YouTube. Stačí si vybrat úroveň obtížnosti (1 až 6) a začít poslouchat (a případně také sledovat text na obrazovce).

https://youtu.be/_1vj9dGVMJQ?list=PLuNumJdKaVNJJ9paUXfA7FIsfSzdtNzC5

 1. Learning English Through Stories

Tohle je vlastně taková animovaná verze těch graded reader, no animovaná, jednou za několik sekund se změní obrázek a s ním i text, ale vlastně je to přece jenom trošku „akčnější“ a příjemnější na koukání (alespoň pro mne). Je tu asi 50 příběhů a různé úrovně k výběru.

https://www.youtube.com/watch?v=BVMl4u7jTpI

 1. Learning English: Extra English BBC

Skvělá a vtipná videa, opět ve stylu sitcomu, tentokráte od BBC, těšit se můžete na cca 40 dílů, každý má cca 25 minut – tedy obrovská spousta zjednodušené angličtiny pro vás 🙂

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdYSWqTrWP2jyqWIdjsATbrb11uN_BMrF

Broňův tip na závěr: Zkoušejte občas opakovat/imitovat to, co uslyšíte. Když někdo řekne nějakou „cool“ frázi, tak ji zkuste zopakovat. Ideálně se stejnou výslovností a intonací. Zní to trošku šíleně, ale je to legrace, učíte se správné výslovnosti a výrazně tím pomáháte „ukotvení“ v paměti.

A co vy? Jaká jsou vaše oblíbená videa? Budu moc rád, když mi dáte vědět!

 

 

Continue Reading